یافتن پست: #cc33cc

shamim
shamim
راه من راه خطر بود نمی دانستم
آن طرف تر چه خبر بود نمی دانستم
طمع طعمه نمودم که بدام افتادم
لانه در جای دگر بود نمی دانستم
در عبوری که مرا موج به هم می لرزاند
دامن حادثه تر بود نمی دانستم
شور عشقی که به اشعارترم جان می داد
همه ازسوزجگربود نمی دانستم
ضربه ای که يه شب خواب مرا ريخت به هم
خود زقانون تبر بودنمی دانستم
جامه دان بستم ودراول ره افتادم
سفرم تا دم دربود نمی دانستم
گذرازخط کشی ممتدپيچی که گذشت
کارمردان سفربود نمی دانستم
در دلم عقده عاشق شدنم می جوشيد
اين همان زنگ خطربود نمی دانستم

دیدگاه · 1401/02/22 - 12:18 1 +
شادی
شادی


ما در دو

جهان

غیر

نداریم

# شادیNovelicious on Twitter.jpg
shamim
shamim
وقتی مهم باشی....
هم تو قلبشی...هم تو اولویتشی....
نه فقط توحرفش...
دیدگاه · 1401/01/30 - 19:30 5 +
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220417_204127_529.jpg
شادی
شادی

هیچ و

هیچ و

هیچ

حال من پر از خالیست...!d1579687-bd46-472e-9ef2-88c3b637cdcc.jpg
دیدگاه · 1401/01/25 - 19:22 9 +
shamim
shamim
قافيه را باخته ام
نباشی نميشود
زندگی را تحمل كرد...

∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220328_021828_344.jpg
شادی
شادیکودکیهایم


8509f2f9b0d9091e9209f816c03e011b.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
چیز العاده و نیست،
است که میبینی ...
این است که دوربین را بگذاری...


IMG_20220322_193551_770.jpg
شادی
شادی


مورد علاقه من

اومدن به64f0f4135e55937882ac741aacc4ff28.jpg
shamim
shamim
می گویند ادم های خوب به بهشت می روند...
اما من می گویم.....
ادم های خوب هرجا که باشند...
ان جا بهشت است
شادی
شادی

من به بیماری

پشیمان از گذشته
و
ناامید از آینده

مبتلا شده ام
64fffa9cbd1642f874d2e8e68f9b13e1.jpg
shamim
shamim
اصیل که باشی....
جنس متعهد بودن را خوب میدانی...
عالم وادم همه بیایند....
فقط دلت می خواهد...
برای یک نفرباشی....
شادی
شادی

خوش به حالآویزان
به
آینه ماشین
که تمام پستی بلندی زندگیشو
1b7bbd8e23e283b4ac4a7c4d1a67e7ab.jpg
شادی
شادی

چند روز نیومدم فیس

احساس اصحاب کهف دارم


3b40a986c19835062fefea79db549ecf.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ