یافتن پست: #ff6600

shamim
shamim
چه خوش خیال است
فاصله را می گویم
به خیالش تو را از من دور کرده
نمی داند جای تو امن است
اینجا در میان دل من
دیدگاه · 1401/02/24 - 22:24 4 +
shamim
shamim
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ، ﻳﮏ ﺭﻭﺯ، ﻳﮏ ﻣﺎﻩ یا ﻳﮏ ﺳﺎﻝ.
ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨ
ﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ، ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند، ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﺍﺷﻨد!
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ!
ﺍﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ،
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭﻧﺪ
ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ و ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ…
دیدگاه · 1401/02/22 - 19:47 4 +
shamim
shamim
از ته قلبم....
براتون ارزو میکنم برای...
داشتن حال خوبتون.....
محتاج هیچ ادمی نباشید...
دیدگاه · 1401/02/22 - 16:26 2 +
shamim
shamim
« اگر ثروتمند نيستي مهم نيست، بسياري از مردم ثروتمند نيستند »
« اگر سالم نيستي، هستند افرادي که با معلوليت و بيماري زندگي مي کنند »
« اگر زيبا نيستي، برخورد درست با زشتي هم وجود دارد »
« اگر جوان نيستي، همه با چهره پيري مواجه مي شوند »
« اگر تحصيلات عالي نداري، با کمي سواد هم مي توان زندگي کرد »
« اگر قدرت سياسي و مقام نداري، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان
دیدگاه · 1401/02/22 - 08:41 2 +
shamim
shamim
***شاخه نبات __________***مسیح و آرش


[لینک ضمیمه]
پشم سنگ آسیا
پشم سنگ آسیا

امروزه، کاربرد پشم سنگ در تولید محصولات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته رواج بسیاری پیدا کرده است.

به دلیل مقاومت در برابر جذب آب و پیشگیری از رشد قارچ ها و باکتری ها بستر مناسبی برای رشد

گیاهان است. کاربرد پشم سنگ در کشاورزی از زمان جوانه دهی تا باردهی گیاه امکان پذیر خواهد بود.

[لینک ضمیمه]

1سیب53_2114923497_n.png
[لینک پیوستی]
shamim
shamim
***ثانیه وار ________***آرون افشار


[لینک ضمیمه]
دیدگاه · 1401/01/29 - 18:39 6 +
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220417_203839_943.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
Y از قشنگی های بهشتی
که کادوش کرد فرستاد واسه
IMG_20220413_214533_400.jpg
shamim
shamim
می پنداشتم که عشق...
دیگر هرگز به خانه ی من نخواهد آمد.
می پنداشتم که شعر...
برای همیشه مرا ترک گفته است.
می پنداشتم که شادی کبوتری ست ...
که دیگر به بام من نخواهد نشست.
می پنداشتم که تنهایی...
دیگر دست از جان من نخواهد کشید و خستگی...
shamim
shamim
در دل من...
همیشه زمان به وقت چشم های توست...
چشم هایت را که می بندی...
غروب می کنم...
shamim
shamim
اونیکه نگفت خودتو تغییر بده به خاطر من
همه جا پشتت بود حتی وقتی خودت خودتو باور نداشتی
جاهایی که حتی حال و حوصله بحث کردن
با ادما رو نداشتی توروی خیلیاوایساد
اونیکه با خندت خندید..با گریه ات گریه کرد
فقط همون یه نفر می ارزه...
به تموم ادمایی که میشناسیم
∂ғάяί
∂ғάяί
ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮ
ﺗﻮ ﻋﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ،

IMG_20220404_093032_645.jpg
shamim
shamim

چه کیفی دارد کسی باشد

که وقتی نام کوچکت را از ته دل صدا می‌‌کند

لبخندی روی لبانت نقش ببندد

و تو آرام بگویی جانم!

∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220328_021828_344.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ