no tina - فیس بوک ایران
tina

مشخصات

موارد دیگر
tina
32 پست

دنبال‌کنندگان

(14 کاربر)
tina
tina
دانی؟!!
که آرزوی توست تنها در دلم

9 دیدگاه · 1399/05/5 - 13:52 4 +
tina
tina
روسو جمله ی خوبی خطاب به روحانیان مسیحی داشت، میگفت: دست از اثبات حقانیت مسیحیت بردارید، چون مسیحیت واقعاً برحق است، بیایید اثبات کنید که خودتان مسیحی هستید...!
این چیزی ست که نیاز به اثبات دارد؛ به همین سیاق، باید خطاب به تمام مذهبیان گفت دست از اثبات وجود خدا بردارید، وجود خدا نیازی به اثبات ندارد!!
شما با رفتار نیکتان، اثبات کنید که به وجود خدا اعتقاد دارید!

صفحات: 1 2 3