no tina_h - فیس بوک ایران
untitled.png 5.png
تینا

تورا چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت به شرطی که مرا در آرزوی خویش نذاری! [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
تینا
3 پست

دنبال‌کنندگان

تینا
تینا
با تو...
untitled.png
تینا
تینا


در مدرسه زندگی در کلاس دنیا ، سر زنگ املا ، یادمان باشد برای محبت


تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود . . .


تینا
تینا

عشق:

5.png