سریال های ایرانی هم داره خلاصش میشه این

زنه صیغه رو میخونه ، اقاهه میره داخل ، و بعدش Erorr404
واقعا داریم به کجا میریم؟؟؟!!!!!
2022/05/05 - 15:30 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
amirtah

بده مگه{-7-}

1401/02/15 - 15:41 ·
azar1345

متاسفانه رایج شده این بالای اپارتمان ما یه زنی اومده که خونه یکی دیگه رو خراب کرده و صیغه طرف شده طرف اپارتمان براش خرید اسباب کشی ‌‌تعمیرات رو هم‌طرف پولش رو‌داده این زن بسیار حیا هست

1401/02/15 - 15:44 ·
roya15

خوشبحالش خونه هم خریده براش
چ جالب {-11-}

1401/02/15 - 16:06 ·
amirtah

دیگه چی میخواین آخه شما {-7-}

1401/02/15 - 16:09 ·
roya15

ببینم آذر بیاد شمارشو جور کنه خر شانسه ولا

1401/02/15 - 16:11 ·
amirtah

یه ماشینم بگیری ازش دیگه همه چی حله ها{-7-}

1401/02/15 - 16:12 ·
roya15

ببینم چیکار میکنم {-1-}

1401/02/15 - 16:13 ·
amirtah

اگه اونم نداد غصه نخور خودم هستم{-7-}

1401/02/15 - 16:14 ·
azar1345

اتفاقا خوب نیست رفته زندگی یکی دیگه رو خراب کرده‌اند خونه خراب کن هستن

1401/02/15 - 16:15 ·
roya15

{-36-}{-1-}بهت نمیاد {-9-}

1401/02/15 - 16:16 ·
amirtah

آذر خانم خانم از کجا میدونه خونه یکی دیگه را خراب کرده شاید فقط همین یدونست

1401/02/15 - 16:17 ·
roya15

آذر مقصر زنه نیس ک {-34-}

1401/02/15 - 16:17 ·
azar1345

نه غریزه کل ساختمون میدونن که ابن زن چکار کرده

1401/02/15 - 16:19 ·
amirtah

خب شاید این اینجوریه همه که اینجوری نیستن

1401/02/15 - 16:20 ·
azar1345

درسته رهایی اما اگه زن نجیبی بود باید رد می‌کرد الان بچه مرده اینجا زندگی میکنه

1401/02/15 - 16:20 ·
roya15

چی بگم ولا {-36-}

1401/02/15 - 16:22 ·
azar1345

بیا ببین این زن با اینکه آرایشگر هست ببین چت ماشینی زیر پاشه مرده تا ۶ صبح اینحا هست بع. میره

1401/02/15 - 16:23 ·
roya15

خو حتما پول ماشینه از خودشه {-15-}

1401/02/15 - 16:26 ·
azar1345

نمیدونم ولی یه آرایشگر چقدر درآمد داره

1401/02/15 - 16:27 ·
Sama

واای اذرجون منطقت منو کشته {-33-} فقط کامنت اخرت

1401/02/15 - 16:32 ·
azar1345

خخخ از دستت

1401/02/15 - 16:36 ·