اونایے کـہ بین בل פּ عقل
عقلو انتخاب میکنن
شایـב کار בرستے میکنن ولی
بیشتر اوقات حال בلشون خوب نیست!


2022/05/06 - 14:24
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۵۰۶_۱۴۲۶۰۳.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۵۰۶_۱۴۲۶۰۳.jpg · 1080x1168px, 226KB
دیدگاه
yasi

لایکی گلم{-41-}

1401/02/16 - 20:30 ·
hadi-ka

عالی عشق جااانم{-41-}
عاشقانه با من باش
عشق فقط کنار هم بودن نیست
فقط حرف زدن عاشقانه نیست
عشق یعنی من و تو
ماورای تمام فاصله ها..{-41-}♥️

1401/02/16 - 21:50 ·
kati20

لایک به مهربونیت یاسی جانم{-41-}

1401/02/17 - 01:42 ·
kati20

فداتم محمدم{-41-}
جهانم تویی چنان دورت بگردم
که هیچ‌کس به این‌زیبایی
جهان‌گردی نکرده باشد♥️{-41-}

1401/02/17 - 01:43 ·
hadi-ka

تو را "دوست دارم"
هرگز رهایت نمیکنم،
در آغوش می‌گیرمت
وَ در چهار فصل میچرخانمت..{-41-}

1401/02/17 - 11:14 ·
kati20

فدات فدات{-41-}♥️

1401/02/17 - 12:53 ·
kati20

فدات فدات{-41-}♥️

1401/02/17 - 12:53 ·
hadi-ka

خدانکنه عشق جااانم{-41-}

1401/02/17 - 12:55 ·