خدایا آخه این رسمشه.تا کی باید آرزوهامون
رو خاک کنیم تاکی؟مگه ما حق زندگی خوب رو
نداریم.یکم حقوق اضاف میشه از اون طرف جنس ها
صدبرابر گرونتر میشه.اصلا نمی تونی یک روز مزه ی
اضافه حقوق رو بچشی.خسته شدم از این زندگی
2022/05/07 - 11:40 در بوشهری ها
دیدگاه
masood

زندگی بد نیس
خیلیم خوبه
حاکمان زورگو و دروغگو
با نام دین و لباس مذهب و سنت
حاکم بر زندگی مردم شدن

1401/02/17 - 12:42 ·
ber99keh

خب همین زندگی رو بر ما سخت کرده

1401/02/17 - 12:43 ·
masood

حرف زیاده فرشته جان
همینجام بخایم چار تا
واقعیت رو بگیم
پرت مون می کنن بیرون

1401/02/17 - 12:46 ·
ber99keh

میدونم ولی آب که از سر گذشت چه یه وجب چه صد وجب فرقی نداره

1401/02/17 - 12:49 ·
masood

اون پست تم پاک کن فرشته جان
بهت نمیاد ایقد زود از کوره در بری
این مشکل رو هشتاد میلیون ایرانی دارن با
پوست و خون و استخون شون لمس می کنن
اونم در کشوری ک زرخیز هست و سرمایه
ملی بسیار زیادی داره

1401/02/17 - 13:10 ·
ber99keh

منم چون درد خودم تنهانیست گفتم.

1401/02/17 - 13:22 ·