تو فقط بگو دوستت دارم ...
من احساسم را
چنان به نگاه هایت گره خواهم زد
که خورشید هر روز صبح
2022/05/08 - 15:37
دیدگاه
Babak3

بگم{-7-}

1401/02/18 - 15:57 ·
-shamim

{-a129-}{-a129-}{-a129-}

1401/02/18 - 16:00 ·
Babak3

{-54-}

1401/02/18 - 16:00 ·
-shamim

{-13-}{-13-}{-13-}

1401/02/18 - 16:03 ·
saeed37

خودم گلم
زحمت افتادی

1401/02/18 - 18:53 ·
-shamim

خخ..یکی عین خودم رو دار تر پیدا شد ..اخه منم همیشه همینو میگم به بچه ها ی قدیمی..منتهی تازه واردا یا دوستان تازه رو مبادی اداب رفتار میکنم که شما نزاشتین خخ

1401/02/18 - 19:00 ·
-shamim

عمرتون مثل گل نباشه موفق باشید اقای گل...{-35-}

1401/02/18 - 19:01 ·
saeed37

{-33-}{-27-}

1401/02/18 - 19:01 ·
-shamim

{-35-}

1401/02/19 - 01:29 ·