بیا عادلانه دلبری کنیم
شعر از من
واژه از چشم های تــو
هرکجا کم آوردم
2022/05/08 - 15:49
دیدگاه
Babak3

چشمام آماده است خخ

1401/02/18 - 15:57 ·
-shamim

{-19-}{-19-}

1401/02/18 - 16:00 ·
azar1345

زندگی من که نیا. به دلبری نداره همینجوری هم نازه هم‌دلبری عشقم سعادتمند بشی و خوشحالم که یکی ر‌و‌داری

1401/02/18 - 16:00 ·
Babak3

{-32-}

1401/02/18 - 16:01 ·
-shamim

سلام اذر جان خوبی عزیزم ..فداتم لطف داری....اینها همش متن هستن برای دل خودمه برای کسی نیست {-35-}

1401/02/18 - 16:02 ·
azar1345

سلام عشقم الهی دورت بگردم امیدوارم بهترینها نصیبت بشه چ‌ن‌لایق بهترینها هستی فرسته مهربون بی بال زمین

1401/02/18 - 16:04 ·
-shamim

{-35-}خدا نکنه قربونت برم عزیزی برام ....همچنین ...محبت داری گلم{-35-}

1401/02/18 - 16:08 ·
azar1345

فدات شم زندگی من

1401/02/18 - 16:08 ·
-shamim

{-35-}خدا نکنه ..فدات خانوم گل{-35-}

1401/02/18 - 16:09 ·
azar1345

عه خدا نکنه دنیای من

1401/02/18 - 16:11 ·