اى ظريف‌ترين درد، كه بر سمت چپ سينه‌ام نشسته‌ای
اين چنين بى‌تفاوت نباش! چيزى كه اينجا مى‌سوزد فانوس نيست
دل من است.

2022/05/08 - 22:44 در اریا
پیوست عکس:
photo_2022-05-08_22-41-03.jpg
photo_2022-05-08_22-41-03.jpg · 1080x720px, 152KB