من میدونم دوستم داری،
ولی تو بازم بگو
محض محکم کاری بگو
محض عاشقی بگو
محض دلخوشی بگو
من میدونم همه کاری بخاطرم میکنی
ولی یوقتایی هیچ کار نکن
بشین وردلم
از دوست داشتنم بگو
از خواستنم بگو
از اینکه چقدر نگاهمو دوست داری بگو
از ظرافت دستهام بگو
از اینکه چقدر رنگ موی جدیدم بهم اومده بگو
از اینکه چقدر پیراهن کوتاه گل گلیمو دوست داری بگو
از اینکه دست پختم رو با هیچ غذایی عوض نمیکنی بگو
از اینکه تموم خستگی هات ته فنجون چایی که من برات میارم جا میمونه بگو
از اینکه فقط من بلدم اخم های روی پیشونیتو باز کنم بگو
حتی میتونی یکم اغراق کنی
میدونی تو از مردای دیگه شیش بر صفر جلوتری؟
چون خیلی مستقیم بهت خط دادم
که چطور حالمو خوب کنی2022/05/08 - 22:50 در اریا
پیوست عکس:
photo_2022-05-08_22-51-44.jpg
photo_2022-05-08_22-51-44.jpg · 640x776px, 100KB
دیدگاه
kati20

لایک... عالی{-35-}

1401/02/18 - 22:52 ·
datam

ممنونم{-35-}

1401/02/18 - 22:56 ·
kati20

خواهش میکنم{-35-}

1401/02/18 - 22:57 ·