اینکه وقتی کسی ازتون دلخوره نیم ساعت بعد فراموش میکنه
نشونه خنگی و بی ثباتیش نیست.
اون فقط دوستتون داره دلش نمیخواد دلخور بمونه.
2022/05/09 - 12:04
دیدگاه
yasi

لایکی مریم جون

1401/02/19 - 12:07 ·
maryam72

عزیزمی یاسی جونم{-35-}{-29-}

1401/02/19 - 12:16 ·
M_o_m_a_d

برای خیلیاشونم نشونه خنگی و بی ثباتیشونه {-34-}

1401/02/19 - 12:22 ·
maryam72

نظرت قابل احترام{-35-}

1401/02/19 - 12:23 ·
M_o_m_a_d

{-35-}

1401/02/19 - 12:23 ·
kati20

لایک ستاره سهیلم{-41-}

1401/02/19 - 12:34 ·
maryam72

فدای تو کتایون {-41-}

1401/02/19 - 23:22 ·
kati20

خدانکنه مریم جون{-41-}

1401/02/19 - 23:27 ·
maryam72

عزیزمی مهربون{-41-}

1401/02/19 - 23:30 ·
kati20

♥️♥️♥️

1401/02/19 - 23:32 ·