ادم چقدر خالی ست از خودش
وقتی پراست
از یاد کسی...


2022/05/09 - 15:08 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
Reza14

عه خالی شدی {-a151-}

1401/02/19 - 15:17 ·
Sama

{-a164-}

1401/02/19 - 15:19 ·
Reza14

تو روحت جانونی {-18-}

1401/02/19 - 15:21 ·
Sama

جانونیم من اخه

1401/02/19 - 15:26 ·
Reza14

مده الان دانی که {-18-}

1401/02/19 - 15:27 ·
Sama

هوس کتاب کردی{-33-}

1401/02/19 - 15:28 ·
Reza14

چ جورم {-18-}

1401/02/19 - 15:32 ·
Sama

من دیگه حرفی ندارم {-18-}

1401/02/19 - 15:35 ·
Reza14

{-18-}{-18-}

1401/02/19 - 15:37 ·
yasi

اینجوری ک میزون نی{-7-} لایکی عزیزم

1401/02/19 - 15:55 ·
Sama

میزونش میکنیم خو {-7-} مرسی فدا

1401/02/19 - 15:56 ·
yasi

اره دیگه درستش اینه نیمی من نیمی تو{-7-} نشی عزیزی

1401/02/19 - 15:58 ·
Sama

اوه اوه چ شود {-7-}

1401/02/19 - 15:58 ·
yasi

خطرناک شد{-33-}

1401/02/19 - 16:01 ·
Sama

اهل خطر هستی عایا{-7-}

1401/02/19 - 16:02 ·
yasi

با تو آره{-18-}

1401/02/19 - 16:03 ·
Sama

هلاکتم {-18-}{-18-}

1401/02/19 - 16:05 ·
yasi

من بیشتر{-18-}

1401/02/19 - 16:06 ·
Sama

{-a179-}

1401/02/19 - 16:53 ·
yasi

کو دندونت{-16-}

1401/02/19 - 16:59 ·
Sama

افتاد {-18-}

1401/02/19 - 17:21 ·
Reza14

من ورش داشتم {-a151-}

1401/02/19 - 17:21 ·
yasi

احتمالا دندون شیری بود{-a105-}

1401/02/19 - 17:22 ·
Sama

رضا یادگاری میخوای بگو عزیزم تعارف نکن {-18-}

1401/02/19 - 17:24 ·
Sama

یاسی نه لنتی زیادی اهل خطر شدیم {-18-}

1401/02/19 - 17:23 ·
Reza14

اره واسه نگین انگشترم {-a151-} ولی دندونتو ایمپلنت اون با من {-a151-}

1401/02/19 - 17:25 ·
Sama

رضاااا{-a105-}

1401/02/19 - 17:26 ·
yasi

لامصب می ارزه {-18-} دِ بیا خرج دندونت هم ک قبول کرد دیگه برو تو دل خطر{-7-}

1401/02/19 - 17:28 ·
Sama

بله ک می ارزه{-18-} خبر نداری الان از قلب خطر دارم حرف میزنم {-a105-}

1401/02/19 - 17:30 ·
Reza14

الان تو دلشه جاش خوبه یاسی بزار بمونه {-a151-} سلام عرض ادب

1401/02/19 - 17:31 ·
yasi

مزاحم نباشم سما{-18-}

1401/02/19 - 17:32 ·
Sama

عادت دارم {-18-}

1401/02/19 - 17:33 ·
yasi

شک ندارم جاش خوبه رضا بمونه بمونه{-7-} سلام علیکم و رحمه الله و برکاته{-29-}

1401/02/19 - 17:34 ·
yasi

تو روحت بگو مراحمی این چه حرفیه{-18-}

1401/02/19 - 17:34 ·
Sama

من و دروغ{-a105-}

1401/02/19 - 17:35 ·
Reza14

میمونه میمونه تو معدس و قابل هضم {-a151-} و برکاتو ب تو خوبی رو به راهی ؟ {-7-}

1401/02/19 - 17:36 ·
yasi

تو ک اصن{-a85-}

1401/02/19 - 17:36 ·
yasi

پ خوبه{-7-} عالیم کنار دوستانی چون شما {-29-}

1401/02/19 - 17:38 ·
Reza14

زنده باشی {-17-}

1401/02/19 - 17:42 ·
yasi

سلامت باشی رضا{-a180-}

1401/02/19 - 17:43 ·