دیدگاه
yasi

لایکی عزیزم{-41-}

1401/02/19 - 17:47 ·
Reza14

حال دلم وصله به حال دلت، عاشقتم {-41-}

1401/02/19 - 17:47 ·
Sama

فدای تو یاسی جونم {-41-}

1401/02/19 - 17:49 ·
Sama

عشق ب کنار، بیشتر از انتظار دوست دارم{-27-}

1401/02/19 - 17:50 ·
yasi

خدا نکنه عزیزم{-41-}

1401/02/19 - 17:50 ·
yasi

باز من وسط وصل و اتصالات گیر افتادم{-a138-} راه فرار از کدوم وره

1401/02/19 - 17:52 ·
Reza14

هر چی قشنگیه سما م یکجا داره ، فداتم {-27-}

1401/02/19 - 17:53 ·
Sama

یاسی {-33-}فرار چرا بمون تو عزیزدلی {-41-}

1401/02/19 - 17:55 ·
Sama

نشی عزیزدلی {-35-}{-27-}

1401/02/19 - 17:55 ·
-extraordinary-

{-41-} ای جون شیدا شدی رفت سما{-33-}

1401/02/19 - 17:55 ·
yasi

قربونت {-41-}

1401/02/19 - 17:56 ·
Sama

سلام نگین چطوری تو {-41-}
بودم ولی رو نکرده بودم{-27-}{-33-}

1401/02/19 - 17:57 ·
-extraordinary-

سلام عزیزم فدات تو چطوری{-49-}
اوپس{-18-} مای گاش{-18-}

1401/02/19 - 17:58 ·
Sama

خوبم قربونت
بله دیگه {-7-} دیگه دیگه{-27-}{-33-}

1401/02/19 - 18:00 ·
-extraordinary-

همیشه خوب باشی❤
حالتون خوب کنارهم{-41-}

1401/02/19 - 18:01 ·
Sama

فداتشم در کنار شما {-41-}
مرسی مهربون ، عزیزی {-35-}

1401/02/19 - 18:03 ·
nazanina

خیلیم جذاب{-35-}

1401/02/19 - 19:58 ·
Sama

خیلیم مرسی {-35-}

1401/02/19 - 20:02 ·