پیوست عکس:
IMG_20220417_203824_655.jpg
IMG_20220417_203824_655.jpg · 720x1280px, 99KB
دیدگاه
-extraordinary-

اوپس چه رمانتیک{-34-}{-1-}

1401/02/19 - 20:19 ·
Farid

ممنون نگین{-35-}

1401/02/19 - 20:19 ·
-extraordinary-

ویرایش زدی؟{-15-}

1401/02/19 - 20:20 ·
-extraordinary-

خواهش

1401/02/19 - 20:20 ·
Farid

اشتباه تایپی داشتی ویرایش شد {-29-}

1401/02/19 - 20:21 ·
-extraordinary-

اشتباه تایپی نبود
ولی اوکی{-15-}

1401/02/19 - 20:22 ·
Farid

عا باریکلله بهت {-26-}

1401/02/19 - 20:23 ·
yasi

ز کدام رَه رسیدی؟ زِ کدام در گذشتی؟
که ندیده دیده ناگه به درونِ دل فتادى؟❤ خیلی هم عالی عزیزم{-29-}

1401/02/19 - 20:31 ·
yasi

نگین چی شده؟{-39-}

1401/02/19 - 20:31 ·
-extraordinary-

هیچی قربونت برم{-41-}

1401/02/19 - 20:37 ·
yasi

خدا نکنه عزیزمی{-49-}

1401/02/19 - 20:38 ·
Farid

үάşίღ
مَن هَمین توعِه ❤

عالی عزیز دلمم فداتم ک {-29-}

1401/02/19 - 20:53 ·
yasi

خدا نکنه عزیزم{-29-}

1401/02/19 - 21:41 ·
Mahpar

یاسی یاسی یاسی

1401/02/19 - 21:53 ·
yasi

مهتاب بوس بهت{-7-}

1401/02/19 - 22:08 ·
Mahpar

هنوز نگفتم چیزی که{-18-}

1401/02/19 - 22:27 ·
Mahpar

تو باید بگی بله مهتاب {-6-}

1401/02/19 - 22:27 ·
Mahpar

یاسی یاسی

1401/02/19 - 22:28 ·
0912

دیر رسیدم

1401/02/19 - 22:35 ·
Mahpar

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه

1401/02/19 - 22:37 ·
0912

همه جا صدق نمیکنه

1401/02/19 - 22:39 ·
yasi

بوس گفتم ک هیچی نگی‌مهتاب{-18-}

1401/02/19 - 22:40 ·
yasi

اره سحر دیر رسیدی شیرینی ها تموم شد

1401/02/19 - 22:40 ·
0912

سلام یاسی خوبی
با من با شیرینی شوخی نکن یاسی

1401/02/19 - 22:42 ·
Mahpar

من حرف دارم برای گفتن{-38-}

1401/02/19 - 22:46 ·
yasi

سلام سحرجون قربونت تو خوبی
خب دیر رسیدی{-7-}

1401/02/19 - 22:48 ·
yasi

بعیده مهتاب

1401/02/19 - 22:48 ·
Mahpar

واقعا که

فرید رسیدگی کن {-38-}


تو شاهد باش ، که نمیزارن من حرف بزنم ..


نمیزارن استعداد هایم شکوفا بشه


تو فقط شاهد باش{-38-}

1401/02/19 - 22:52 ·
0912

ب خوبیت مرسی
فرید خودش با جعبه برام میاره ،،از تو نمیخام {-32-}

1401/02/19 - 22:53 ·
yasi

حرف بزن ففط زیاد شکوفا نشی میدزدنت {-18-}

1401/02/19 - 22:57 ·
yasi

فرید ک بدون من نمیاد{-32-}

1401/02/19 - 22:57 ·
0912

شیرینی منو بده کاری ندارم باهاتون {-34-}

1401/02/19 - 22:59 ·
Farid

خخخخخخ مهتاب سعی کنی استعدادت شکوفا میشه

1401/02/21 - 18:55 ·
Farid

خخخخ سحر کشتی مارو با شیرینی

1401/02/21 - 18:56 ·
0912

خ دلم میخاد چکار کنم{-13-}

1401/02/21 - 19:07 ·
Farid

خا حالا نزن مارو نهار نداده شیرینیم میخای{-a75-}

1401/02/21 - 19:24 ·

باز نشر توسط