از جای خالیت.
از فاصله‌ای که بین‌مان افتاده است،
خسته‌ام!
باید خوابید…

تو در خواب به من نزدیک‌تری…

2022/05/10 - 10:51
دیدگاه
nazanina

{-35-}

1401/02/20 - 11:19 ·