2022/05/11 - 12:15 در بوشهری ها
پیوست عکس:
nody--1642246226.jpg
nody--1642246226.jpg · 450x390px, 26KB
دیدگاه
kati20

مادرشوهر من اینطور بشه از خنده میمیرم{-a105-}

1401/02/21 - 12:30 ·
ber99keh

خیالت اونم همین طوری میشه.پس مواظب باش همش سرت تو گوشیت نباشه{-11-}{-11-}{-11-}

1401/02/21 - 12:33 ·
kati20

آخه ببین چطوری نگاه میکنه.. {-18-} دستاشو{-33-}

1401/02/21 - 12:36 ·
ber99keh

داره ثانیه شماری میکنه عروسش کی سرشو از تو گوشیش درمیاره{-18-}{-18-}{-18-}

1401/02/21 - 12:38 ·
kati20

نه داره فکر میکنه چی بگه طرفو با خاک یکسان کنه.. شایدم نقشه میکشه به پسرش گزارش بده{-a105-}

1401/02/21 - 12:39 ·
ber99keh

{-7-}{-7-}{-7-}

1401/02/21 - 12:41 ·