خییلیم قشنگ{-41-}

kasra_zahedi_black_rose 128.mp3 · 2.3MB
2022/05/11 - 14:57 در عشق پرسپولیس
پیوست عکس:
images (2).jpeg
images (2).jpeg · 189x266px, 8KB
دیدگاه
Ghazal

نگاه مرده عاشقونس

1401/02/22 - 00:13 ·
roya15

اهوم {-11-}

1401/02/22 - 00:32 ·
Ghazal

خدا قسمت کنه

1401/02/22 - 23:30 ·
roya15

ان شاالله قسمتت بشه {-1-}

1401/02/23 - 12:09 ·
Ghazal

قسمت من ک خیلی سالع شدا

1401/02/24 - 01:24 ·
roya15

خوبه ک {-29-}

1401/02/24 - 08:45 ·
Ghazal

عی بدک نیس ب شیرینی این عکسا نیس

1401/02/25 - 01:15 ·
roya15

عجب ????

1401/02/25 - 01:50 ·
Ghazal

تو عکس انقدر قشنگه تو واقعیت همیشه ک اینجوری نیی

1401/02/25 - 02:26 ·
roya15

چرا هس عزیزم
اگه همو دوس داشته باشیم بهتر از این عکسم میشه
اما متاسفانه دل ها با هم جور نیس

1401/02/25 - 08:48 ·
Ghazal

همیشه ک نیس گاهی دعوا ام هس

1401/02/27 - 00:35 ·
roya15

بدون دعوا ک نمیشه عزیزم {-29-}

1401/02/27 - 07:29 ·