پس با خودتون قرار بذارید که دیگه بهش فکر نکنید.اونی که دوستت داره طاقت ناراحتی تو رو نداره و هیچ ولت نمی کنه.اگه بهت محل نذاشت پس بدون اون عشق دیگه وجود نداره و اون رابطه مرده.خودتون رو آزاد کنید از هرچی فکر و خیال که سال ها عذابتون میداد.رها بشید و بذارید هرچی خدا خواست همون واستون اتفاق ببفته.

2022/05/13 - 01:02 در بوشهری ها
دیدگاه
Saman

دقیقا بذار خدا کمکت کنه دل دادن ب مجازی پوچی بیشتر نیست دلی ک با ی بستن سایت با ی قط اینترنت تموم شه تازه این خوشبینانشه اونا ک چنتا چنتا دل میدن و مردمو عاشق میکنن بماند زیبا حرف زدنو همه بلدن ولی عمل مهمه

1401/02/23 - 09:22 ·
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1401/02/23 - 23:05 ·