در شهر من که باشی چاره ای جز عاشقی نداری.
.یک دم عمیق کافیست که مبتلا شوی...
ما دچاریم به عشق ...
دچاریم به دلخوشی های کوچکمان ❤️
2022/05/13 - 13:53
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۴۲۰_۲۳۴۳۱۳.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۴۲۰_۲۳۴۳۱۳.jpg · 1080x1436px, 303KB