زمستان فصلی که
پایان تمام تردید هاست
بین رفتن ها و ماندن ها !
فصل دلگرمیهای عاشقانه ؛
تا ته قصه ی شب بیداری!
با گل بوسه های سکوت و وسوسه!
با نرگس های بی تاب از برای دلدادگی
و بابونه هایی که یک فصل
زندگی را با خیال راحت
نقش می زنند در خاطرات ِمن و تو
نمناک و خنک باهزاران تعبیر
از یک بغل گرما برای من
از یک من گرما برای تو!
2022/05/14 - 15:39
دیدگاه
-shamim

خودم گلم..

1401/02/24 - 15:46 ·
saeed37

چه گلی

1401/02/24 - 15:51 ·
-shamim

همهی گلها زیبا هستن

1401/02/24 - 15:53 ·
saeed37

حتی کاکتوس ؟

1401/02/24 - 15:56 ·
-shamim

حتی همون کاکتوس گلهاش زیبا هستن

1401/02/24 - 16:01 ·
saeed37

{-21-}خوشگله ولی نه مثل خودت

{-27-}

1401/02/24 - 16:06 ·
-shamim

محبت داری..{-35-}

1401/02/24 - 16:07 ·
saeed37

{-27-}{-21-}خواهشمندم واقعیت رو گفتم

{-33-}

1401/02/24 - 16:11 ·
-shamim

[لینک ضمیمه]

1401/02/24 - 16:13 ·
saeed37

باز نشد
{-36-}

1401/02/24 - 16:52 ·
-shamim

{-a107-}{-a107-}

1401/02/25 - 01:35 ·
saeed37

خودت گلی

1401/02/25 - 07:19 ·
-shamim

ممنون..

1401/02/25 - 19:39 ·