قدم زدن با تو

یک شب بی پایان میخواهد و جاده ایی بی انتها
وبارانی که نم نم آن تا ابد ادامه داشته باشد
وآنگاه من خوشبخت ترین زن دنیا خواهم بود


2022/05/14 - 21:33 در عشق پرسپولیس
پیوست عکس:
images (2).jpeg
images (2).jpeg · 233x216px, 9KB
دیدگاه
yasi

عالی {-41-} مخصوصا قسمت بارونش

1401/02/24 - 22:01 ·
roya15

عالی نگاهته مهربونم {-49-}

1401/02/24 - 22:15 ·
kati20

لایکی رها جون{-35-}

1401/02/24 - 22:19 ·
roya15

لایک ب وجودت عزیزم {-49-}

1401/02/25 - 08:45 ·
hva

حالاازکجاگیربیارم اخه هعیی{-7-}

1401/02/25 - 08:16 ·
roya15

بگرد پیدا میشه {-9-}

1401/02/25 - 08:46 ·
hva

خا حالاع چراخشونت یکم ارومتربوگوخخ

1401/02/25 - 09:51 ·