عمرمن
باتوبودن آغاز تمام خوبی هاست
دل بستن ب تو پایان تمام بدی هاست
قدم زدن باتو شروع تمام دلخوشی هاست
درد و دل کردن باتو پایان تمام دلشوره هاست..
دیدار دوباره تو آغازتمام خنده هاست
در آغوش کشیدن تو پایان تمام غصه هاست
ای اغازمن
بی توبودن ینی پایان من
مگذار روزی بی تو به پایان برسم.

2022/05/15 - 00:53
پیوست عکس:
۲۰۲۲۰۵۱۵_۰۰۵۲۰۹.jpg
۲۰۲۲۰۵۱۵_۰۰۵۲۰۹.jpg · 366x517px, 70KB