دلت ک گرفته باشه باصدای ترانه ک هیچ
باصدای دست فروش دوره گرد هم
گریه میکنی

2022/05/15 - 20:23 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
yasi

خدا نکنه دلت بگیره

1401/02/25 - 20:29 ·
Sama

{-23-}

1401/02/25 - 20:29 ·
yasi

{-23-}

1401/02/25 - 20:36 ·
Sama

قربونت برم

1401/02/25 - 20:36 ·
yasi

خدا نکنه

1401/02/25 - 20:40 ·
Reza14

با صدای کارتن خواب چی ؟ زیر پل {-a151-} اوخی عسیسم{-a151-} حواسم ب دلت ، دل دلت ، دل دل کردنات ، دل و و جونت ، دل ای دلت ، اونور دلت {-7-} اینور دلت ، بالای دلت ، زیر دلت ، وسط دلت {-7-} هست ، نگران نباش

1401/02/26 - 16:15 ·
Sama

{-7-}

1401/02/26 - 16:41 ·
Reza14

میخامت تامام {-a151-}

1401/02/26 - 16:46 ·