دیدگاه
yasi

به به {-41-}

1401/02/25 - 20:45 ·
Sama

ب حضورت{-41-}

1401/02/25 - 20:52 ·
yasi

میدونی چرا تو این پست حضور دارم{-34-}

1401/02/25 - 20:59 ·
Sama

هیچی گیرت نمیاد حواسمون جمعه {-33-}

1401/02/25 - 21:00 ·
yasi

تا کی بالاخره ک کاسب میشم {-18-}

1401/02/25 - 21:03 ·
Sama

ما ک تسلیمتیم {-33-}

1401/02/25 - 21:06 ·
yasi

با این حرفا منصرف نمیشم{-18-}

1401/02/25 - 21:09 ·
Sama

شوره تو بنواز فعلا تا وقتش بشه{-18-}

1401/02/25 - 21:17 ·
yasi

من به همین راضیم بیام بین وصل و اتصالات شما مجبور باشین حواستون جم کنید{-18-}

1401/02/25 - 21:27 ·
Sama

زود ب مرادت میرسی یاسی چون من بهش میرسم کلا محو و حواس پرت میشم {-7-}

1401/02/25 - 23:33 ·
yasi

میدونم میشناسمت ک{-18-}

1401/02/26 - 00:19 ·
Sama

{-7-}

1401/02/26 - 15:10 ·
Reza14

یه عالمه دوستت دارم دورت بگردم {-41-}{-49-}

1401/02/26 - 16:03 ·
Reza14

دوست داشتنی تر از تو هیشگی ندیده {-a151-} عه دستم لایه تارهای مو هات اهنگ دل ای دل همچی شاد بنوازم {-18-} بصورت تستی بدون و پرسشو پاسخ بیا وسط قرش بده {-33-}

1401/02/26 - 16:08 ·
Reza14

بدونه پرسشو پاسخ حضورتو گرامی میداریم یاسی زن داداش {-a151-} شامپو ضد شوره گلرنگ {-18-}

1401/02/26 - 16:10 ·
Sama

{-7-}

1401/02/26 - 16:42 ·
Reza14

{-a151-} ج ا ن {-41-}

1401/02/26 - 16:47 ·
yasi

اتفاقا منزل همیشه علامت سوال داره بدون پرسش و پاسخ نی

1401/02/26 - 16:50 ·
Reza14

اون برا صیانت از تویه دوسش بدار منزلو چون براش عزیزی {-a151-}

1401/02/26 - 16:52 ·
yasi

امان از صیانت{-18-} دوستش دارم زیاد و خیلی هم عزیزه واسم{-41-}

1401/02/26 - 16:54 ·
Sama

جان{-18-}

1401/02/26 - 16:55 ·
Reza14

در پناه تو عکس دسته جمعی {-18-}

1401/02/26 - 16:59 ·
Sama

فدات یاسی جون عزیزدلمی{-41-}

1401/02/26 - 17:01 ·
yasi

خدا نکنه عزیزمی{-41-}

1401/02/26 - 17:07 ·