جایی میان قلب هست که هرگز پر نمی‌شود.
حتّی در بهترین لحظه‌ها، جایی میان قلب هست که هرگز پر نمی‌شود.
ما در همان‌جا انتظار می‌کشیم.

2022/05/15 - 23:45
دیدگاه
Reza14

دهلیز چپ اره {-a151-}

1401/02/26 - 16:33 ·
farhad74

{-18-}

1401/02/26 - 19:04 ·
Reza14

{-a151-}

1401/02/26 - 19:10 ·
farhad74

{-20-}{-7-}

1401/02/26 - 19:10 ·