حتی نشد به حیله به دست آورم تو را
باید قبول کرد که روزی مقدّر است...

2022/05/16 - 00:06
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۲۰۵۱۶-۰۰۰۶۲۴_MoboTel.jpg
Screenshot_۲۰۲۲۰۵۱۶-۰۰۰۶۲۴_MoboTel.jpg · 718x1079px, 363KB
دیدگاه
0912

روزی رسان خداست ناامید نشو {-18-}

1401/02/26 - 00:07 ·
mohsen3335

{-7-}

1401/02/26 - 00:08 ·
0912

{-1-}

1401/02/26 - 00:10 ·
yasi

حالا چرا به حیله؟

1401/02/26 - 00:21 ·
0912

بنده خدا دست و بالش خالیه {-18-}

1401/02/26 - 00:23 ·
mohsen3335

از راه درست ک به نتیجه نرسیده بود

1401/02/26 - 00:23 ·
mohsen3335

راست گفتی سحر {-7-}

1401/02/26 - 00:24 ·
yasi

سحر حرفت حق{-18-}

1401/02/26 - 00:24 ·
yasi

شاید راه درست اشتباه رفته محسن

1401/02/26 - 00:25 ·
0912

من همیشه به نکته های طلایی اشاره میکنم{-18-}

1401/02/26 - 00:25 ·
yasi

تو که اره سحر{-33-}

1401/02/26 - 00:29 ·
mohsen3335

هرچی بوده دیگه نا امید شده و منتظر تقدیرش نشسته {-18-}

1401/02/26 - 00:30 ·
mohsen3335

یاسی متنو ول کن عکسو ببین

1401/02/26 - 00:30 ·
yasi

میدونی ک اول از همه عکس توجهم جلب کرد{-7-}

1401/02/26 - 00:33 ·