در طلبت رفت به

هر جا دلم ♡
2022/05/16 - 00:44 در عشق پرسپولیس
پیوست عکس:
images (4).jpeg
images (4).jpeg · 194x259px, 7KB
دیدگاه
ejoosta5662

منشوری شدی رها {-7-}

1401/02/26 - 00:45 ·
roya15

از مکارم اجازشو گرفتم {-11-}

1401/02/26 - 00:46 ·
ejoosta5662

خخخ همشهریتونه؟

1401/02/26 - 00:47 ·
roya15

فامیلمونه {-21-}

1401/02/26 - 00:48 ·
ejoosta5662

پس از بند پ استفاده کردی {-2-}

1401/02/26 - 00:48 ·
yasi

زدی رو دست من{-18-}

1401/02/26 - 00:51 ·
ejoosta5662

خخخخ یاسی رقیب پیدا کردی

1401/02/26 - 00:52 ·
roya15

یاسی میخای بدم پی ویت خوبترشو دارم {-1-}

1401/02/26 - 00:56 ·
yasi

من در توبه بسر میبرم آقا رضا{-18-}

1401/02/26 - 00:57 ·
yasi

نه رها{-18-}

1401/02/26 - 00:57 ·
roya15

عموم گف ی نگاه گناه نی یاسی {-1-}

1401/02/26 - 00:59 ·
mohsen3335

نقاشی اشکال نداره . اصل ک نیست {-7-}

1401/02/26 - 00:59 ·
roya15

خوبه موسن هم تایید کرد {-11-}

1401/02/26 - 01:02 ·
yasi

من غرق گناهم رها البته اگه گناهی باشه{-18-}

1401/02/26 - 01:02 ·
roya15

{-7-}گفتی توبه کردی ک {-1-}

1401/02/26 - 01:03 ·
yasi

اون توبه واسه بقیه به گناه نکشم بود{-18-}

1401/02/26 - 01:07 ·
mohsen3335

کفر چو منی گزاف و اسان نبود

1401/02/26 - 01:08 ·
roya15

ینی الان من ب گناه انداختمتون{-1-}

1401/02/26 - 01:20 ·
roya15

موسن تو کلا با کلاسی{-12-}

1401/02/26 - 01:22 ·
yasi

من ک نه بقیه رو شاید{-7-}

1401/02/26 - 01:22 ·
roya15

اتفاقا اونی ک میگع بیشتر خودش درگیرع{-18-}

1401/02/26 - 01:23 ·
yasi

اره حتما .‌‌.. من ک بس گفتن توبه کردم{-18-}

1401/02/26 - 01:24 ·
roya15

{-7-}ب منم یاد بده {-1-}

1401/02/26 - 01:26 ·
mohsen3335

رها {-7-}

1401/02/26 - 01:27 ·
yasi

تو نمیخاد توبه کنی اینجوری بهتره{-23-}

1401/02/26 - 01:27 ·
roya15

موسن چیه ؟{-27-}

1401/02/26 - 01:31 ·
roya15

باشه یاسی از فردا شکل جدیدمو میبینی {-23-}{-18-}

1401/02/26 - 01:32 ·
yasi

تو هر شکلی باشی عشقی{-41-}

1401/02/26 - 01:33 ·
mohsen3335

هیچی کلاس میزارم {-18-}

1401/02/26 - 01:34 ·
roya15

پ ادامه بده {-18-}

1401/02/26 - 01:34 ·
mohsen3335

{-18-}اینو جواب نمیدم {-18-}

1401/02/26 - 01:36 ·
roya15

ویرایش کردم تصویر رو گناه کسی نیاد گردنمون {-1-}

1401/02/26 - 01:36 ·