غرور
آفت دوست داشتنه.

2022/05/16 - 01:20
دیدگاه
roya15

دوسش ندارم

1401/02/26 - 01:25 ·
mohsen3335

بد کوفتیه
ولی آدمو راضی میکنه

1401/02/26 - 01:27 ·
roya15

من ک خاکی خاکیم

1401/02/26 - 01:27 ·
roya15

ی چی بگم
مغرورترین آدم و دیدم رو سنگ غسال خونه
ک داشتن تو اون سرمای یخبندون با آب سرد غسلش میدادن
همونی ک غرورش زبونزد خاص و عام بود

1401/02/26 - 01:30 ·
mohsen3335

اونکه آخر کاره همه است

1401/02/26 - 01:31 ·
roya15

خب همون
از اون روز ب بعد گفتم مغرورترین هم رو همین سنگ جاشه

1401/02/26 - 01:38 ·
mohsen3335

اره

1401/02/26 - 01:39 ·
-extraordinary-

کلن غرور آفت همچیه:/

1401/02/26 - 16:27 ·
mohsen3335

اوهوم .. {-35-}{-35-}

1401/02/26 - 17:29 ·