حرف حساب

2022/05/16 - 18:38
پیوست عکس:
Image-34884.jpg
Image-34884.jpg · 969x969px, 133KB
دیدگاه
Reza14

عالی بود {-37-}

1401/02/26 - 18:42 ·
Mahpar

{-40-}

1401/02/26 - 18:43 ·
Mahpar

واقعا

1401/02/26 - 18:43 ·
Reza14

افتاد ؟ مطلب {-a151-}

1401/02/26 - 18:44 ·
Mahpar

نه نیفتاد{-54-} تو راه افتادنه

1401/02/26 - 18:45 ·
amirtah

دوستان قبول دارن؟

1401/02/26 - 18:46 ·
Reza14

بپا دستو پاش نشکنه {-33-} جان من اولش فک کردی کتاب گرون بعد عمق موضوع رو فهمیدی اره ؟ {-a151-}

1401/02/26 - 18:46 ·
Mahpar

اری

1401/02/26 - 18:46 ·
Mahpar

رضا مشکل خودتو به من نچسبون{-18-}

1401/02/26 - 18:47 ·
Reza14

اری امیر
بخدا مشکل من چسب نداره {-18-}

1401/02/26 - 18:48 ·
Reza14

مهتاب تا لوازم التحریر گرون نشده بیا و ازدواج کن توام {-a203-}

1401/02/26 - 18:50 ·
Mahpar

از کجا می‌دونی ازدواج نکردم {-1-}

1401/02/26 - 18:56 ·
Mahpar

ولی من اگه مرد بودم و متاهل ، با این اوضاع زن داشته خودمو طلاق میدادم چه برسه بخوام ازدواج کنم {-18-}

1401/02/26 - 18:58 ·
Reza14

از شواهد و قراین ، ازدواج کردی ؟ {-36-}

1401/02/26 - 18:58 ·
Mahpar

شاید اره شاید نه{-18-}

1401/02/26 - 18:58 ·
Reza14

عه نامزدی ؟ {-a151-}

1401/02/26 - 18:59 ·
Mahpar

چی شده امروز پیگیر این موضوع شدیدن{-18-}

هم اکنون تو خ{-39-}

1401/02/26 - 19:01 ·
Reza14

ب گرونی اقلام و کالاهای اساسی مرتبطه {-a151-}
گفتم اگه نشدی زودتر بشو ارز ۴۲۰۰ رو برداشتن ب مهمونا نون پنیر هم نمیشه داد {-18-}

1401/02/26 - 19:03 ·
Reza14

وای چه سرخوشن ملت {-18-} مشکل سایت تاهل تویه لنتی ؟ {-18-}

1401/02/26 - 19:04 ·
Mahpar

کلا فکر کنم گزونی هم یه جورایی بهش مربوطه{-18-}

1401/02/26 - 19:10 ·
Mahpar

لنتی جذابم{-a105-}

1401/02/26 - 19:10 ·
Mahpar

حسود هرگز نیاسود

1401/02/26 - 19:10 ·
Reza14

من در فکر اینم زودتر سرو سامان دوستان با این اوضاع {-18-}

1401/02/26 - 19:12 ·