دوستت دارم
به طرز تازه ای ...
به نامت که فکر می کنم
دستهایم عرق می کنند
با تو که حرف میزنم
انگار با خودم نجوا می کنم ...
ما با هم به بوسه می رسیم
و در هم شدت پیدا می کنیم
بگو بعد از گريستن چه بايد كرد ؟
بعد از شعر چه بايد گفت ؟
حالم را از که بپرسم ؟
دستم را روی کدام دیوار بگذارم برای قلبم بهتر است ؟
2022/05/16 - 22:12
دیدگاه
saeed37

{-37-}{-35-}{-37-}

1401/02/26 - 22:25 ·
-shamim

{-35-}

1401/02/26 - 22:27 ·
-shamim

ممنون...

1401/02/26 - 22:32 ·