پرسید : اندوهِ دوری را چه تسکین است ؟!
پاسخ شنید : خیال

و شیدایان به بالِ خیال پرواز کنند به
آسمانِ سرزمینِ معشوق...


2022/05/17 - 00:07
پیوست عکس:
IMG_20220517_000901_220.jpg
IMG_20220517_000901_220.jpg · 750x512px, 76KB