هوای امروز استان بوشهر

گروه استان‌ها - به سبب شرایط نامساعد جوی و آلودگی بیش از حد هوا، ادارات و دستگاه‌های اجرایی، مدارس و دانشگاه‌ها در ۶۰ درصد استان بوشهر تعطیل شد.
2022/05/17 - 09:54 در بوشهری ها
پیوست عکس:
1401022612225514125334823.jpg
1401022612225514125334823.jpg · 400x280px, 21KB