2022/05/17 - 16:04
دیدگاه
Sama

ی تنه خودم فداتشم{-7-}

1401/02/27 - 16:08 ·
Reza14

سما میشه ؟

1401/02/27 - 16:10 ·
Sama

چی میشه؟

1401/02/27 - 16:15 ·
Reza14

{-a203-}تا ابد دورت بگردم {-a203-}

1401/02/27 - 16:17 ·
Sama

باید دور تو گشت بس ک خوبی {-7-}

1401/02/27 - 16:27 ·
Reza14

بی نظیری پاره تنم {-41-}{-49-} بهت ب داشتنت افتخار میکنم {-49-}

1401/02/27 - 16:30 ·
Sama

فداتشم
بی نظیر تویی رضا،
امن ترین و مطمئن ترین ادمی ک میشه ساعتهاحرف زد و نترسید و خسته نشد
مرسی برای بودنت، محبتات و معرفتت {-35-}

1401/02/27 - 16:38 ·
Reza14

لطف داری عزیزم{-41-} لایقت باشم ، بیا رو ایر ک بی تابتم {-a151-} صندلی رو نگه داشتم {-a151-}

1401/02/27 - 16:41 ·
Sama

لطف نی واقعیته
اره ایرو هستم{-7-}
حواست ب اینه هم باشه{-7-}

1401/02/27 - 16:43 ·
Reza14

فداتم {-41-} جونم {-a151-} چش چش {-18-}

1401/02/27 - 16:48 ·
Sama

رضااا رنگ لیمویی دوس داری{-18-}

1401/02/27 - 16:52 ·
Reza14

اوهوم و نارنجی {-18-}

1401/02/27 - 16:54 ·
Sama

نوش جان{-18-}

1401/02/27 - 16:55 ·
Reza14

عالی بود مرسی مرسی {-41-} نگرانیم فایبر گلاس سفید ه فقط البته مراقبشم امنیت کامل {-18-}

1401/02/27 - 16:58 ·
Sama

ناقابله فدا {-35-} نگران نباش اون بامن {-7-}

1401/02/27 - 17:48 ·
Reza14

قربونت برم {-a151-} بلدی ک کجا بپری {-a151-} پرواز کن {-a203-}

1401/02/27 - 17:02 ·
Sama

{-7-}

1401/02/27 - 17:03 ·
Sama

پریدم من تو هم بپر {-7-}

1401/02/27 - 17:05 ·
Reza14

با هم پر {-a203-} {-18-}

1401/02/27 - 17:09 ·