آقاجان
من شمارو خیلی در آغوش گرفتم. من بغل کردن شما رو خیلی تجربه کردم ولی
اگر شکایت و گله ای باشه از این دنیا کم بودن دفعات هم آغوشی با شماست ..
زیاد شما برای من کم است ؛ دلم میخواهد استخوان هایم سیر شوند
دلم میخواهد کمرم از فشار دست هایتان عاجز شود
دلم آغوش شما را میخواهد همیشه
تنها طلب من از این دنیا ؛
همین است و بس....(:
____________________
طلبمو بده(: من طلبکار صبوری نیستم.....

2022/05/17 - 21:01
پیوست عکس:
msswery_280598485_525041502626678_2433880838718298606_n.jpg
msswery_280598485_525041502626678_2433880838718298606_n.jpg · 843x1054px, 110KB
دیدگاه
-extraordinary-

چشم میخونم{-33-}

1401/02/27 - 21:11 ·
-extraordinary-

عه پاکیدی؟

1401/02/27 - 21:11 ·
kati20

دیدم بستی گفتم حتما دوست نداری کامنت باشه تو پستت پاک کردم{-18-}

1401/02/27 - 21:12 ·
-extraordinary-

بستم ولی کامنت دادی دیگه بازکردم
راعت باش{-33-}

1401/02/27 - 21:12 ·
kati20

نه فدات پاک میکنم ببند {-49-}

1401/02/27 - 21:13 ·
-extraordinary-

نه قربونت برم
ثابت کردم متنو
راحت باش

1401/02/27 - 21:13 ·
kati20

خدانکنه.. ولی اگه اینا چکیده درسایی که میخونی.. بگو منم ادامه تحصیل بدم{-18-}

1401/02/27 - 21:16 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-} اره ادامه تحصیل بده
استاد خوبی دارمم {-18-}

1401/02/27 - 21:17 ·
kati20

اینایی که نوشتی به کدوم رشته مربوطه{-7-} من همینو میخوام ادامه بدم{-a105-}

1401/02/27 - 21:19 ·
-extraordinary-

{-18-} اینا ارشده
واسه تو سنگینه
تو واسه کارشناسی ادبیات بخونی خوبه{-18-}

1401/02/27 - 21:20 ·
kati20

خیر من همینو میخوام.. {-63-} جزوه داری بده{-7-}

1401/02/27 - 21:21 ·
-extraordinary-

تو باید انتخاب رشته کنی
شاید استاد قبولت نکنه{-18-}
جزوه ندارم که
عملیه{-18-}

1401/02/27 - 21:23 ·
kati20

خودم استاد دارم پارتی دارم{-7-}
تو روحت .. عملی رو خوب اومدی{-18-}

1401/02/27 - 21:24 ·
-extraordinary-

پ از من جزوه نخاه
برو استاد بگو بهت عملی یاد بده{-18-}

1401/02/27 - 21:25 ·
kati20

{-a88-} میرم از مهد شرو میکنم .. اعوذ بالله من النگین{-a105-}

1401/02/27 - 21:31 ·
-extraordinary-

موفق باشی
{-18-}
تغذیه هم ببر گشنه نمونی{-18-}

1401/02/27 - 21:32 ·
kati20

چش چش{-a165-}{-a165-}

1401/02/27 - 21:33 ·
-extraordinary-

افرین{-18-}

1401/02/27 - 21:35 ·
kati20

کوفت{-18-}

1401/02/27 - 21:35 ·
-extraordinary-

{-18-} بده تقویتت میکنم؟

1401/02/27 - 21:36 ·
kati20

تو بخور تقویت شو من که تغذیم شیره{-18-}

1401/02/27 - 21:37 ·
kati20

جای مهتاب خالی{-7-}

1401/02/27 - 21:38 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-} شیر که ضعف میکنی
معجون بخور{-18-}

1401/02/27 - 21:38 ·
-extraordinary-

کجاس
چندروزه نمیبینمش

1401/02/27 - 21:39 ·
kati20

نه فقط شیر{-7-} با کلوچه

1401/02/27 - 21:40 ·
-extraordinary-

{-18-} اینجوری به کلاس اول هم نمیرسی
رفوضه میشی{-18-}

1401/02/27 - 21:42 ·
kati20

{-7-}{-7-}

1401/02/27 - 21:43 ·
Mahpar

یا خدا ..تصویر کم بود .{-16-}.حالا با نوشته به تصویر میکشند{-a68-}

1401/02/27 - 21:56 ·
Mahpar

دیگه تو دید نگین هم باید یا الله بگیم {-59-}{-58-}

1401/02/27 - 21:57 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-}

1401/02/27 - 21:57 ·
-extraordinary-

{-a105-} بفرما تو

1401/02/27 - 21:57 ·
kati20

{-a88-} اجازه خانم جزوهاشو میخواست بزور بده به من{-a105-}

1401/02/27 - 21:57 ·
-extraordinary-

{-18-} عجب ادمیه چاپلوس
توبزور ازم جزوه میخاستیا{-18-}

1401/02/27 - 21:58 ·
Mahpar

کتی اینجا چی کار می‌کنی ..تو تاره به دنیا آمدی ..نباید بیای اینجا ..بالای سر درش نوشته مثبت ۱۸{}{-a139-}

1401/02/27 - 21:59 ·
kati20

{-a105-}{-a105-}

1401/02/27 - 21:59 ·
kati20

من داشتم میرفتم مهد راهو گم کردم {-a118-} سر در نوشته بود آقاجان آخه

1401/02/27 - 22:00 ·
Mahpar

بیا بریم کتی {-a116-}

الان آقا جانش میاد

1401/02/27 - 22:00 ·
kati20

بریم {-a165-}

1401/02/27 - 22:01 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-} دست مامانتو بگیر برو کتی

1401/02/27 - 22:01 ·
Mahpar

آقاجان {-a86-}

نگین{-a94-}

من{-a85-}

کتی{-a88-}

1401/02/27 - 22:03 ·
Mahpar

الان آقا جان کتی آمد..خودش می‌ره نگین {-18-}

1401/02/27 - 22:03 ·
-extraordinary-

نه من اینم{-a187-}
اقاجانم این{-a204-}

1401/02/27 - 22:04 ·
kati20

مهتاب ، نگین اینه{-a174-}

1401/02/27 - 22:04 ·
-extraordinary-

{-18-} بای بای

1401/02/27 - 22:04 ·
kati20

واسه من که آقاجان نیست .. عشق جانه {-7-} جانانه{-18-}

1401/02/27 - 22:05 ·
Mahpar

من مانده ام تنهایی تنها ،{-57-}

1401/02/27 - 22:05 ·
-extraordinary-

{-18-} عوق

1401/02/27 - 22:06 ·
kati20

آقاجان خودت عق{-4-}{-18-}

1401/02/27 - 22:06 ·
Mahpar

آقا جان یا عشق جان فرقی نداره .کارایی یکیه {-18-}

1401/02/27 - 22:06 ·
Mahpar

جمله سنگین بود ،صلوات{-18-}

1401/02/27 - 22:07 ·
-extraordinary-

واس من اقاجان نیس یک
عوق بخودت{-a85-} توهین نکن بشااا{-a100-}
{-a105-}

1401/02/27 - 22:07 ·
-extraordinary-

توروحت مهتاب{-18-}

1401/02/27 - 22:07 ·
kati20

فدای نکته سنجیت مهتاب{-18-}

1401/02/27 - 22:07 ·
-extraordinary-

{-18-} مهتاب اینو جمع کن ببر تا جزوه نخاس

1401/02/27 - 22:08 ·
kati20

بشااا فحشه{-18-}

1401/02/27 - 22:08 ·
Mahpar

خودم خندم م گرفتع{{-18-}

اثرات همنشینی با دوستان ناباب{-18-}

1401/02/27 - 22:08 ·
-extraordinary-

نخیرررر
بشا همون بهش{-18-}

1401/02/27 - 22:08 ·
-extraordinary-

خودت ناباب مایی{-18-}

1401/02/27 - 22:09 ·
Mahpar

نگین کیجا ساده نباش

نویسنذه اون جزو تو دستت ، کتی {-18-}

1401/02/27 - 22:09 ·
-extraordinary-

جزوه نداریم عملیه{-18-}

1401/02/27 - 22:10 ·
kati20

خاااا گفتم اگه فحشه صلوات بفرستم{-7-}

1401/02/27 - 22:10 ·
Mahpar

{-16-}

1401/02/27 - 22:10 ·
kati20

مهتاب دو مین نیست گفتی بیا بریم یاد نگیریااا{-6-}{-13-}{-7-}

1401/02/27 - 22:11 ·
-extraordinary-

{-18-} کتی خا فحشه تو شمالی

1401/02/27 - 22:12 ·
-extraordinary-

{-18-} برید تا شمارو به راه کج هدایت نکردم

1401/02/27 - 22:12 ·
Mahpar

میگه عملی

کتی بیا بزیم{-15-}

1401/02/27 - 22:12 ·
kati20

خااا فحشه{-16-}

1401/02/27 - 22:12 ·
Mahpar

خا

کلمه جادویی


کلی معنی داره

الکی استفاده نکن{-18-}

1401/02/27 - 22:13 ·
-extraordinary-

{-18-}

1401/02/27 - 22:13 ·
-extraordinary-

اره فحشه
تو شمال هزارتا معنی داره
خیلی هم فحش داره{-18-}

1401/02/27 - 22:14 ·
kati20

من رفتم بگو خاااا{-a162-}{-a105-}

1401/02/27 - 22:14 ·
Mahpar

خا

1401/02/27 - 22:14 ·
-extraordinary-

خا{-18-}

1401/02/27 - 22:15 ·
Mahpar

{-18-}

1401/02/27 - 22:15 ·
Mahpar

نگین

1401/02/27 - 22:15 ·
Mahpar

میگم کتی رفت عملی تمرین کنه ..نظرت{-18-}

1401/02/27 - 22:15 ·
-extraordinary-

جان{-18-}

1401/02/27 - 22:15 ·
Mahpar

حواست باشه پیش بچه از این پستا نزاری{-a139-}

1401/02/27 - 22:16 ·
-extraordinary-

{-18-} ها الان یهو میره زیر اب که بره عملی
کتی تقویت کن{-18-}

1401/02/27 - 22:16 ·
kati20

تو روح آدم حرف درآر{-18-} مهتاب

1401/02/27 - 22:16 ·
-extraordinary-

{-18-} گذاشتم دیگه

1401/02/27 - 22:16 ·
Mahpar

فردا میشه استادت{-18-}

1401/02/27 - 22:17 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-}

1401/02/27 - 22:17 ·
Mahpar

داره خفه میشه زیرآبی ، بعد میگه حرف درنیار{-18-}


اکسیژن بدیم خدمتون{-18-}

1401/02/27 - 22:18 ·
Mahpar

هر دو یه نفس بگیریذ ..{-54-}


نگین

کتی

نگزاننونم{-18-}

1401/02/27 - 22:19 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-} بیا بالا کتی مردی

1401/02/27 - 22:19 ·
-extraordinary-

من اینجام والا{-18-}

1401/02/27 - 22:20 ·
Mahpar

کتی هوووی{-18-}

1401/02/27 - 22:20 ·
-extraordinary-

ماسک اکسیژن داریم{-18-} دهان به دهان

1401/02/27 - 22:20 ·
Mahpar

خوب خدارشکر

یکی تون سالمید

1401/02/27 - 22:20 ·
-extraordinary-

{-18-} کتی تو کماس

1401/02/27 - 22:21 ·
Mahpar

کوفت نگین {-18-}

خدایا منو از دوستان ناباب دوز نگه دار{-47-}

1401/02/27 - 22:21 ·
Mahpar

غرق شد{-38-}

1401/02/27 - 22:21 ·
-extraordinary-

{-18-} امین
الان خدا تورو از سایت میندازه بیرون

1401/02/27 - 22:21 ·
-extraordinary-

روحش شاد{-18-}

1401/02/27 - 22:21 ·
kati20

داشتم پست میزاشتم تو روحتون{-18-}

1401/02/27 - 22:21 ·
Mahpar

والا

الان کل سایت عاشقانه ست {-18-}

1401/02/27 - 22:22 ·
Mahpar

خدا تو رو دوباره بهمون بزگزدوند کتی {-18-}

1401/02/27 - 22:22 ·
-extraordinary-

{-18-} هر لحظه باید اعلام حضورکنی

1401/02/27 - 22:22 ·
-extraordinary-

زندگی دوباره{-18-}

1401/02/27 - 22:23 ·
kati20

هستم که{-a109-}

1401/02/27 - 22:23 ·
kati20

{-18-}

1401/02/27 - 22:23 ·
Mahpar

هر کی کامنت بذاره ، خر است{-18-}

1401/02/27 - 22:24 ·
-extraordinary-

ساختمون بغلی خونمون جشن داره
سرم رفت{-18-} صدای اهنگو تا اخربرده دارن قرمیدن

1401/02/27 - 22:24 ·
kati20

خدایا خودت جواب دوستای ناباب رو بده{-47-}{-18-}

1401/02/27 - 22:24 ·
kati20

تو هم پاشو قر بده خو{-7-}

1401/02/27 - 22:25 ·
Mahpar

ببین پست جدیدشو

میخواد بره زیر آبی

شواهد نشون میده که تازه میخواد بره{-18-}

1401/02/27 - 22:25 ·
-extraordinary-

حسش نی{-33-}
اقا رفتم شام
حرف درنیارین{-18-}

1401/02/27 - 22:25 ·
kati20

خیر تکذیب میکنم میخواب بیام خصوصی تو مهتاب{-7-}

1401/02/27 - 22:26 ·
Mahpar

{-18-}باشه باشه کیجا ..راحت باش{-7-}

راحت غرق شو{-54-}

1401/02/27 - 22:26 ·
kati20

برو نوش جونت {-41-}

1401/02/27 - 22:27 ·
Mahpar

یا خدا


چرا کتی {-18-}

1401/02/27 - 22:27 ·
Mahpar

{-a185-} هم اکنون نگین

{-57-}

1401/02/27 - 22:30 ·
kati20

دولپی هم میخوره{-33-}

1401/02/27 - 22:32 ·
Mahpar

{-a172-}به فکر گرسنگان دیدگاه ش هم نیست

1401/02/27 - 22:36 ·
kati20

{-38-}

1401/02/27 - 22:37 ·
-extraordinary-

سیب زمینی سوخاری{-34-} قارچ پیاز با پنیرپیتزاا فراوون{-18-}

1401/02/27 - 22:42 ·
kati20

الان جا داره بگم کوفت بخوری{-38-}

1401/02/27 - 22:45 ·
-extraordinary-

نوش جونم{-18-}

1401/02/27 - 22:48 ·
kati20

مهتاب فردا پیتزا مهمون تو باشم بزار نگین دلش بسوزه{-7-}

1401/02/27 - 22:49 ·
-extraordinary-

{-33-} پیتزاهم چندوروپیش خوردم
دلم نمیخاد{-18-}

1401/02/27 - 22:49 ·
kati20

چی دلت میخواد{-7-}

1401/02/27 - 22:50 ·
Mahpar

نگین و کتی پست آخر ببینید ، دختر چی میگه

1401/02/27 - 22:50 ·
-extraordinary-

هیچی{-34-}

1401/02/27 - 22:50 ·
Mahpar

آقاجان دلش میخواد

چه سوالیه کتی {-18-}

1401/02/27 - 22:52 ·
kati20

{-a105-}{-a105-}

1401/02/27 - 22:54 ·
-extraordinary-

مهتاب توروحت{-18-}

1401/02/27 - 22:54 ·