هر چه مغرورتر باشی
تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی
بیشتر به دنبالت می آیند
امان از روزی که غروری نداشته باشی
و بی ریا به آنها محبت کنی
آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند
ساده از کنارت عبور می کنند
به خودت اعتماد کن ، تکیه کن ، و بجنگ
از هیچ کس نمیشه انتظار داشت.

2022/05/18 - 10:05
پیوست عکس:
۲۰۲۲۰۵۱۸_۱۰۰۴۵۴.jpg
۲۰۲۲۰۵۱۸_۱۰۰۴۵۴.jpg · 720x1108px, 347KB
دیدگاه
ber99keh

{-a153-}{-37-}

1401/02/28 - 10:07 ·
nazanina

گلی فرشته جون{-a153-}{-35-}

1401/02/28 - 10:09 ·
ber99keh

گل گلابی عزیزم{-41-}{-41-}{-41-}

1401/02/28 - 10:24 ·
nazanina

{-41-}{-41-}

1401/02/28 - 10:31 ·