_گفتم : آخه اون هیچ تلاشی نکرد جلومو بگیره که نرم!


حتی یه بارم نگفت نرو.

خونوادمو توو خرمشهر به امون خدا ول کردم و باهاش رفتم سبزوار.

چقد واسه خاطرش غریبی کشیدم توو اون شهر.

آخه همیشه بهم میگفت اگه تو باهام باشی تا ته دنیا میرم.

دردم اینه که بعدِ اون همه سال

بعدِ او همه حرف

چقد به سادگی ازم گذشت.

_گفت : تعجب نداره که!

_گفتم : چطور مگه؟!

_گفت : اگه کسی به سادگی ازت گذشت

بدون که قبلا از یکی به سختی گذشته
2022/05/20 - 22:40
دیدگاه
Amiiir

{-41-}

1401/02/30 - 22:41 ·
kati20

لایک..

1401/02/30 - 22:43 ·
ms32

جوون فدابخ دلت بشم

1401/02/30 - 22:43 ·
ms32

مرسی کتی خانوم

1401/02/30 - 22:43 ·
roya15

بازم مث همیشه خوشکل گفتی {-34-}

1401/02/30 - 22:45 ·
ms32

ممنون رها

1401/02/30 - 22:47 ·
ejoosta5662

زیبا بود {-35-}

1401/02/30 - 23:00 ·
ms32

نوکرتم رضا خان

1401/02/30 - 23:02 ·
ejoosta5662

تاج سری آقا مهدی

1401/02/30 - 23:04 ·
ms32

{-35-}{-41-}

1401/02/30 - 23:05 ·
ejoosta5662

{-35-}فدات{-35-}

1401/02/30 - 23:07 ·