روز ها می‌گذرد دردم دو چندان می‌شود
بی تو این دنیا برایم مثل زندان می‌شود
درد دارد باشی و از من نگیری یک خبر
درد من با دیدنِ تنها تو درمان می‌شود
خاطرات با تو بودن را تصّور می‌کنم


2022/05/21 - 09:06
دیدگاه
eryt

روز ها می‌گذرد دردم دو چندان می‌شود
بی تو این دنیا برایم مثل زندان می‌شود
درد دارد باشی و از من نگیری یک خبر
درد من با دیدنِ تنها تو درمان می‌شود
خاطرات با تو بودن را تصّور می‌کنم
روز وشب قلب من از این غصه ویران می‌شود
هر که می‌بیند مرا داند که غمگین تو ام
آخر این غم‌ها چگونه بی تو پنهان می‌شود
خاطرت هست با چه شوقی دل به دریا می زدم؟
گر چه می‌گفتند نرو امروز توفان می‌شود
گفته بودی تا قیامت من خریدار تو ام
از چه این دوری برایت سهل و آسان می شود
در نبودت بارها من از خودم پرسیده ام
بر سرِ این دل چه می‌آید که ارزان می‌شود

1401/02/31 - 09:06 ·
fermesk

خیلی عالی بود خییییلی خیییلی

1401/02/31 - 09:36 ·
eryt

ممنونم نظر لطف شماست دتم لی

1401/02/31 - 10:06 ·
fermesk

دتم لی دوبرابر

1401/02/31 - 12:42 ·
eryt

ممنونم خب

1401/02/31 - 17:54 ·
fermesk

ممنون بدرد نمیخوره

1401/03/11 - 10:19 ·

باز نشر توسط