گله دارم گله دارم پُرِ دردم ، گله دارم تو همینجا و من از تو یه جهان فاصله دارم

گله دارم از تویی که اگه سنگی ، اگه شیشه دلت اما دیگه با من مث اون روزا نمیشه

2022/05/21 - 09:19
دیدگاه
sarzaminman101

گله دارم گله دارم پُرِ دردم ، گله دارم تو همینجا و من از تو یه جهان فاصله دارم

گله دارم از تویی که اگه سنگی ، اگه شیشه دلت اما دیگه با من مث اون روزا نمیشه

از منِ من گله دارم از منی که از تو دورم بغضمو نمیشکنم تا خیال کنی خیلی صبورم

دیگه تو آلبوم یادت عکسی از گذشته ها نیس خیلی حرفا تو چشاته اما حرفی بین ما نیس

گله دارم از تویی که یه شروع ناتمومی هستی اما خیلی تنهام نیستی اما رو به رومی

هستی اما خیلی تنهام نیستی اما گله ای نیس کار من تمومه بی تو به من نگو فاصله ای نیس

1401/02/31 - 09:19 ·