گفتم ببینم اش، مگرم درد اشتیاق،
ساکن شود،
بدیدم و
مشتاق‌تر شدم.....
_____________________________________


[لینک ضمیمه]
صدای خنده های تو میگه باید برای تو جون دادش....(:

2022/05/21 - 20:37
پیوست عکس:
mavaye_man_282665979_1122245631669875_5221098116628555_n.jpg
mavaye_man_282665979_1122245631669875_5221098116628555_n.jpg · 750x838px, 90KB
دیدگاه
Farid

{-52-}
اومدم بنویسم لایک ارسال کنم زدم اشتباه ثابت کردن دیدگاه

در کل {-29-}

1401/02/31 - 20:41 ·
kati20

لایک.. عالی نگین جون..{-41-}

1401/02/31 - 20:41 ·
-extraordinary-

اره متوجه شدم یچیز کم شده
مرسی
خودمم میخاستم ثابت کنم دیدگاهو
مرسی
لایک به حضورت{-35-}

1401/02/31 - 20:41 ·
kati20

فرید لایکاتو تو پستا پین کن {-18-}

1401/02/31 - 20:42 ·
-extraordinary-

فداتم کتی جونم{-49-}

1401/02/31 - 20:42 ·
-extraordinary-

{-33-}

1401/02/31 - 20:42 ·
kati20

خدانکنه نگین جانم{-41-}

1401/02/31 - 20:43 ·
-extraordinary-

❤❤

1401/02/31 - 20:44 ·
yasi

پ کی وقت میکنی درس بخونی{-7-} قشنگ بود{-41-}

1401/02/31 - 20:45 ·
kati20

درس خوندن کجا بود یاسی.. در پوشش درس خوندن اینکارارو میکنه{-18-}

1401/02/31 - 20:47 ·
-extraordinary-

هیچی والا وقتی نمیمونه{-34-}{-33-}
فدات
چشات قشنگ میبینه{-41-}

1401/02/31 - 20:47 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-} یچی میگی انگار خلاف ملاف میکنم
فکره دیگه
ناخوداگاه میره{-18-}

1401/02/31 - 20:48 ·
kati20

تو کلا فکرت و خواب دیدنت خلاف میره. {-18-}

1401/02/31 - 20:49 ·
Farid

خواهش

خخخخخخ یهو دستم میخوره لایکم ثابت میکنم یبار برام اتفاق افتاد پست یکی ا بچه ها از خنده مردم

1401/02/31 - 20:49 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-} خواب دیگه چرا کتی

1401/02/31 - 20:50 ·
yasi

خدا نکنه عزیزم{-41-}
خلافا که الله و اعلم همون فکر بره دیگه مگه میشه درس خوند{-18-}

1401/02/31 - 20:50 ·
kati20

دور از جونت من مدیر بودم همه پستامو تو پیج کاربرا پین میکردم.. تو که خوبی{-a105-}

1401/02/31 - 20:54 ·
-extraordinary-

نه والا نمیشه
مگه حالی به ادم میمونه؟نه والا
اخوالی به ادم میمونه
نه بلا{-18-}
پ قبول نشدم یقشو میگیرم میکشونم دادگاه{-18-}

1401/02/31 - 20:51 ·
kati20

همون پست دیسکو و شرابو رقص و لهو لعب که تو خواب بود گفتم بیدارشو رو میگم{-7-}

1401/02/31 - 20:52 ·
yasi

خوبه بهانه ای پیدا کردی آ{-27-} کمک خاستی بگو بچه های سایت هستن{-18-}

1401/02/31 - 20:53 ·
-extraordinary-

{-18-} اهاا دیشب
اون واقعیته
حتما اجراش میکنم{-18-}

1401/02/31 - 20:53 ·
-extraordinary-

نه قربونتروش من فرق داره ازشما کمکی ساخته نیس{-18-}

1401/02/31 - 20:54 ·
yasi

فقط قبول بشی من منتظرم بیام شیرینی رو بگیرم آ هر بلایی میخای سرش بیار{-18-}

1401/02/31 - 20:55 ·
kati20

منم بیام؟ ولی من جای شراب دلستر میخورم{-7-} مقنعه با دکلته میپوشم{-a83-}

1401/02/31 - 20:55 ·
-extraordinary-

{-18-} بیا
کجا میای؟رامسر تهران بابل کرج؟{-18-}

1401/02/31 - 20:56 ·
-extraordinary-

توهم بیا{-18-}
فقط دکلته با یقه اسکی{-18-}

1401/02/31 - 20:57 ·
kati20

{-a162-} واسه من جا نگه دار تو راهم

1401/02/31 - 20:58 ·
-extraordinary-

{-33-} بزارکنکورو بدمم

1401/02/31 - 20:59 ·
yasi

هر جا شیرینی باشه

1401/02/31 - 21:00 ·
mohsen3335

لایکی گلم {-41-}

1401/02/31 - 21:00 ·
-extraordinary-

میبرمت کافه اصن {-34-}

1401/02/31 - 21:00 ·
-extraordinary-

لایک به مخاطبش❤(:

1401/02/31 - 21:01 ·
mohsen3335

فدات ❤

1401/02/31 - 21:01 ·
-extraordinary-

نشی که(:

1401/02/31 - 21:04 ·