رضای هندونه دزد کجای من که نمی خوام بگم تو هندونه دزدیدی.خخخخخ

2022/05/22 - 19:05
دیدگاه
Reza14

غلام فدات {-a151-}

1401/03/2 - 10:31 ·
eryt

خدا نکنه رضا هندونه دزد چه خبر ندیدوم مطابقت که.خخخخ

1401/03/2 - 10:46 ·
Reza14

سلامتی و گرونی {-a151-} منم مطابقت ندیدوم {-18-}

1401/03/2 - 10:52 ·
eryt

نترس مو جای نمیگوم تو هندونه دزد هستی بین خودم و خودت می مونه عخی گرونی برا مو تو که فرقفی نمی کنه وقتی پول بالای هندونه نمی خواهیم بدهیم تازه بهتر هم هست لاکچری تر هست هندونه. گرون خریدن ببخشید دزدیدن..خخخخ

1401/03/2 - 10:53 ·
Reza14

{-18-}نصف نصف هر چی فروختیم به کسی نگو خب {-a151-}

1401/03/2 - 11:27 ·
eryt

باشه مو نمی گوم به کسی رضا هندونه دزدی باشه ایهناس مو نمی خوام بگم رضا هندونه دزدیه خوب شد رضا .خخخخخ

1401/03/2 - 11:31 ·
Reza14

عیب نداره تو اختیار تام داری {-18-}

1401/03/2 - 11:46 ·
eryt

رضا قشنگ معلومه از مو راضی هستی پس سهم منو بیشتر کن.خخخخخ

1401/03/2 - 11:50 ·
Reza14

هم راضی هم دوست دارم چشم ۶۰ ت و ۴۰ من {-a151-}

1401/03/2 - 11:52 ·
eryt

به جان خر مشت قربون که می خوام دنیاش نباشه 90 درصد خودت گرفتی گوز درصدش رو دادی به ما اونم از پوست هندونه ها.خخخخ

1401/03/2 - 11:54 ·
Reza14

ن باو حرف زدم تو عزیز دلمی ، مطابقت ندیدوم {-41-}

1401/03/2 - 11:57 ·
eryt

ها اون بار هم حرف زدی فقط سایت رو چسبنده کرده بودی از بس آب هندونه ریخته بود لامصب هندونه های قاچ کرده لپ های ماچ کرده سهم کی شد من نمی دونم.خخخخخ

1401/03/2 - 11:59 ·
Reza14

سهم کفتاران سایت ک در لباس دو تا فرشته اینجا ظاهر میشن {-18-}

1401/03/2 - 12:01 ·
eryt

نه بابا دو جنسیتی داریم مگه شوخی نکن.خخخخخ

1401/03/2 - 12:06 ·