عخی عخی چقدرم شناس هستیم .خخخخ

خیلی دلتون بخواد منو بیرون کنید اگه من برم کی براتون دیوونه بازی در میاره حالا عیبی نیست تو بیرون کن ببینم کی حرف می زنه خودم باهاش برخورد می کنم .خخخخ
پ ن پ علی غلام هستم.خخخخ
2022/05/22 - 19:07