یه تیکه قشنگ توی شازده کوچولو بود که میگفت:
«جز با چشم دل نمی توان خوب ديد. آنچه اصل است از ديده پنهان است. ارزش گل تو به قدرعمری است كه به پايش صرف كرده ای!
انسان ها اين حقيقت را فراموش كرده اند، اما تو نبايد فراموش كنی. تو تا زنده ای نسبت به چيزی كه اهلی كرده ای مسئولی!»
یعنی میخوام بگم اگه کسی بهت وابسته شد تو خوشحالیش، ناراحتیش، غمش، شادیش، حال خوب و بدش مسئولی چون اهلی تو شده! چون بهت وابسته شده..!
2022/05/22 - 23:58
دیدگاه
kati20

لایکی {-35-}

1401/03/2 - 00:02 ·
1angel

لایک ب حضورت {-35-}

1401/03/2 - 00:03 ·
kati20

فدات{-35-}

1401/03/2 - 00:04 ·
1angel

نشی

1401/03/2 - 00:05 ·