[لینک ضمیمه]
2022/05/23 - 00:00
پیوست عکس:
profile.irs_275168801_510606007366895_3945913287235364535_n.jpg
profile.irs_275168801_510606007366895_3945913287235364535_n.jpg · 565x565px, 60KB
دیدگاه
kati20

چه آهنگ قشنگی.. مرسی نگین جونم{-41-}

1401/03/2 - 00:07 ·
-extraordinary-

فدایت
نوش گوشت{-41-}

1401/03/2 - 00:08 ·
kati20

قربونت عزیزم.. دست گلت درد نکنه.. شام خوردی ایشالله که{-7-}

1401/03/2 - 00:10 ·
-extraordinary-

فدات
اره خوردم{-41-}

1401/03/2 - 00:14 ·
kati20

نوش جونت باشه.. کلا کم غذایی و سر وقت نمیخوری گفتم یادآوری کنم{-41-}

1401/03/2 - 00:16 ·
-extraordinary-

توهم فهمیدی پس{-33-}

1401/03/2 - 00:21 ·
-extraordinary-

قربونت عزیزم
خوردم
یه چیزایی{-34-}

1401/03/2 - 00:22 ·
kati20

آره والا{-7-}

1401/03/2 - 00:22 ·
kati20

یا علی اون قسمت که نوشتی یه چیزایی اون شکلک یکم ترسناکه{-18-}

1401/03/2 - 00:23 ·
-extraordinary-

{-18-} کوفد
ینی هله هوله بستنی نودل پفک
اینا

1401/03/2 - 00:24 ·
kati20

پفکو بزن تو بستنی بخور مقویه{-18-}

1401/03/2 - 00:26 ·
-extraordinary-

نه هرکدوم با فاصله خوردم{-18-}

1401/03/2 - 00:26 ·
kati20

همونه گوشت نمیشه بجونت دیگه.. باید با هم بخوری {-a105-}

1401/03/2 - 00:27 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-} چش ع فردا

1401/03/2 - 00:28 ·
kati20

آفرین.. بخور نوش جون.. ولی دیگه تو آینه به قیافت نگاه نکن.. چون قابل دیدن نیست{-a105-}

1401/03/2 - 00:29 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-} سبز میشم حتما

1401/03/2 - 00:30 ·
kati20

نه زشت میشی.. رو قیافه تاثیر عکس داره{-7-}

1401/03/2 - 00:31 ·
-extraordinary-

{-18-} مهم نیس انقد خوشگلم با اینچیزا زشت نمیشم

1401/03/2 - 00:31 ·
-extraordinary-

من برم دیگه
شب بخیر{-43-}

1401/03/2 - 00:32 ·
kati20

هنوز نخورده تاثیر گذاشته روت .. توهم زدی که{-a105-}

1401/03/2 - 00:33 ·
kati20

برو عزیزم خوب بخوابی{-41-}

1401/03/2 - 00:33 ·
mohamad77

چه گردنبد ریزی داره {-36-}

1401/03/2 - 12:56 ·
-extraordinary-

حقیقت بود{-18-}

1401/03/2 - 14:13 ·
-extraordinary-

بله اقا محمد{-35-}

1401/03/2 - 14:13 ·
mohamad77

زن بساز همینه پیداش بکنم می گیرمش طلا براش ارزشی نداره خخخخخ

1401/03/2 - 15:13 ·
-extraordinary-

(:

1401/03/2 - 15:14 ·
mohamad77

خخخخخخخخخ خوب نمی گیرمش {-54-}

1401/03/2 - 15:26 ·