شورولت مالیبو


2022/05/23 - 17:57 در بوشهری ها
پیوست عکس:
bamdad-photokade-cars-s1-2.jpg
bamdad-photokade-cars-s1-2.jpg · 640x551px, 120KB
دیدگاه
Ehsan---

اوووف ..یا

1401/03/10 - 20:56 ·
ber99keh

من عشق ماشینم

1401/03/10 - 20:58 ·
Ehsan---

اسمتون ؟

1401/03/10 - 20:59 ·
Ehsan---

داداش این ماشین عشقه عشق

1401/03/10 - 21:00 ·
ber99keh

اسمم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1401/03/10 - 21:01 ·
Ehsan---

بله

1401/03/10 - 21:01 ·
Ehsan---

چی صداتون کنم برکه ، فرشته ،داداش

1401/03/10 - 21:02 ·
ber99keh

چرا داداش؟مگه من پسرم که میگی داداش؟

1401/03/10 - 21:02 ·
ber99keh

من فرشته ام.اسم مستعار برکه

1401/03/10 - 21:03 ·
Ehsan---

ببخشید خواهر

1401/03/10 - 21:03 ·
Ehsan---

فرشته صدات میکنم اوکی ؟

1401/03/10 - 21:03 ·
ber99keh

واقعا که

1401/03/10 - 21:04 ·
Ehsan---

ناراحت شدی ببخشین اشتباه شده

1401/03/10 - 21:05 ·
Ehsan---

وای شورلت عشقه عشق

1401/03/10 - 21:05 ·
Ehsan---

فرشته ببخشین تو پروفایلتون عکس مرد گذاشته بودین به این خاطر فک کردم پسرین

1401/03/10 - 21:07 ·
Ehsan---

شرمنده

1401/03/10 - 21:07 ·
ber99keh

شما به نوشته ی روی لباس اون رزمنده توجه نکردین فقط به عکس کرد توجه کردین
چی بگم توش موندم

1401/03/10 - 21:08 ·
Ehsan---

چرا

1401/03/10 - 21:09 ·
Ehsan---

ببخشین دیگه

1401/03/10 - 21:09 ·
ber99keh

بی خیال

1401/03/10 - 21:11 ·
Ehsan---

راستی

1401/03/10 - 21:11 ·
Ehsan---

فرشته

1401/03/10 - 21:13 ·
Ehsan---

ناراحت شدین از حرفام ؟

1401/03/10 - 21:25 ·
Ehsan---

باور کن من ادم شوخ طبعی هستم یه لحظه زیاد روی کردم معذرت میخوام

1401/03/10 - 21:26 ·
Ehsan---

خیلی ناراحت شدم تورو خدا ببخشین

1401/03/10 - 21:27 ·