قبلنا فکر میکردم آدما به اندازه سن و سالشون قد میکشن..
می بخشن ،عبور میکنن و میرسن به جایی که باید باشن...
فکر میکردم آدماا پا به پای روزای رفته شون ،راهی میشن، بزرگ میشن
و معنی دیگه ای از زندگی رو زمزمه میکنن..
ولی آدما نه به اندازه سن و سالشون .. که به اندازه شرافتشون بزرگ میشن..
به اندازه بزرگی قلبشون و دستای بخشندشون قد میکشن..
آدمایی که به نام ایمان قضاوت میکنن...
بنام عشق دل میشکنن
بنام زندگی دنیایی رو در آغوش میگیرن که از آن اونا نیست...
نه امروز که سالهاست شرافتشون رو باختن...
براستی که شرافت هم دُر گرانیست...


2022/05/26 - 22:59
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۱۳۱_۲۰۰۸۵۸.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۱۳۱_۲۰۰۸۵۸.jpg · 1080x1181px, 253KB
دیدگاه
yasi

لایکی گلم{-41-}

1401/03/5 - 23:38 ·
kati20

بوجودت یاسی جونم{-41-}

1401/03/6 - 00:25 ·
zr40

{-35-}سلام و لاااایک عزیزم{-41-}
دنبال کننده و هوادارتم شدم عزیزم{-41-}

1401/03/6 - 00:31 ·
kati20

سلام لایک به وجودت.{-35-}. با افتخار جبران کردم پریچهر جون{-41-}

1401/03/6 - 00:32 ·
zr40

{-41-}فدامداتم عزیزدلم{-35-}

1401/03/6 - 00:34 ·
kati20

خدانکنه عزیزم{-41-}{-35-}

1401/03/6 - 00:35 ·
hadi-ka

کتی جااانم عاالی{-41-}
♥️ℒℴνℯ♥️
دلبر جانم..
به اندازه ی دلتنگیهای عاشقانه ام
دوستت دارم ❤️
عمیق تر از بی قراری هایم
و با تمام احساسم دوستت دارم ❤️{-41-}

1401/03/6 - 00:35 ·
kati20

عالی حضور خودته محمدجانم{-41-}

♥️ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ♥️


آرامش یعنی❤️
بدونی
توی دل کسی که دوستش داری
یه خونه گرم داری
واسه همیشه♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1401/03/6 - 00:38 ·
hadi-ka

جز عشق تو عشقی به دلم جا شدنی نیست{-41-}♥️

1401/03/6 - 00:41 ·
kati20

قربون دلت♥️{-41-}

1401/03/6 - 00:43 ·
hadi-ka

خدانکنه مااه روشنم{-41-}{-41-}

1401/03/6 - 00:45 ·