اعلام عزای عمومی امروز در سراسر کشور

هیئت دولت بالاخره بعد از چند روز با آبادان همدرد شد.البته اونم بعد از این همه ناراحتی مردم

اینم اگه مردم چیزی نمی گفتن همین کارو هم انجام نمیدادن.البته مردم جنوب مخصوصا خوزستان

این همه سختی کشیدن که به این چیزا احتیاجی ندارن.این ها همش واسه فیلمه.
2022/05/29 - 09:22 در بوشهری ها
پیوست عکس:
169703828.jpg
169703828.jpg · 1280x854px, 208KB