توییت تلخ و جدید علی کریمی

2022/05/29 - 14:45 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
IMG_20220529_144338_609.jpg
IMG_20220529_144338_609.jpg · 954x853px, 50KB
دیدگاه
mahtaa-72

{-a149-}{-35-}

1401/03/8 - 15:36 ·
ejoosta5662

{-35-}دلت بی غم مهتا خانم {-35-}

1401/03/8 - 15:51 ·
mahtaa-72

آمین،ممنون رضا
ان شاءالله دل همه شاد باشه و بی غم{-35-}

1401/03/8 - 15:57 ·
roya15

{-a109-}

1401/03/8 - 19:01 ·
ejoosta5662

خواهش مهتا خانم {-35-}
ان شاءالله

1401/03/8 - 22:35 ·
ejoosta5662

دلت شاد رها {-35-}

1401/03/8 - 22:35 ·
error

:(

1401/03/10 - 00:10 ·
ejoosta5662

دلت بی غم منشوری{-35-}

1401/03/10 - 07:52 ·
error

{-23-}
اسم جدید پیدا کردم دوباره{-34-}

1401/03/10 - 22:45 ·
ejoosta5662

خخخ اسم جدیدت چیه؟

1401/03/11 - 11:52 ·
mahtaa-72

سلام
همون منشوری، منظورشه{-11-}

1401/03/11 - 11:57 ·
ejoosta5662

سلام از بنده مهتا خانم
خخخخخ فکر کردم اسمش عوض شد

1401/03/11 - 12:08 ·
mahtaa-72

{-26-}{-11-}

1401/03/11 - 13:08 ·
ejoosta5662

{-35-}{-29-}

1401/03/11 - 14:51 ·
mahtaa-72

{-35-}

1401/03/11 - 14:57 ·
error

{-7-}

1401/03/12 - 00:50 ·
ejoosta5662

{-32-} منشوری

1401/03/12 - 22:48 ·
error

ن خیرم{-34-}

1401/03/12 - 22:50 ·
ejoosta5662

بله خیرم {-7-}

1401/03/12 - 22:52 ·
error

نو{-2-}

1401/03/12 - 23:00 ·
ejoosta5662

یس {-15-}

1401/03/12 - 23:06 ·
error

لا{-9-}

1401/03/12 - 23:28 ·
ejoosta5662

خشمناک شدی داداش {-7-}

1401/03/13 - 06:01 ·
error

گفتم خشن شم ازم حساب ببری{-18-}

1401/03/13 - 10:27 ·
ejoosta5662

من آدم بزدلی هستم نیازی نیست خشن بشی {-7-}

1401/03/13 - 19:29 ·
error

اوف{-18-}

1401/03/13 - 20:35 ·
ejoosta5662

چیه !؟ ذوق نکن فکر نکن ترسیدم {-7-}

1401/03/13 - 21:21 ·
error

نتلسیدی{-15-}
تولوخداااا بتلس{-31-}
واه واه چقد لوس گفتم{-15-}

1401/03/13 - 23:20 ·
ejoosta5662

{-33-}{-16-}

1401/03/14 - 00:28 ·
error

{-26-}

1401/03/14 - 22:55 ·
ejoosta5662

خخخ چی شد؟

1401/03/14 - 22:57 ·
error

داشتم پلک میزدم{-7-}

1401/03/14 - 23:02 ·
ejoosta5662

خوابت نبره ی وقت {-16-}

1401/03/14 - 23:03 ·
error

ن خیرم{-15-}

1401/03/14 - 23:08 ·
ejoosta5662

{-7-}

1401/03/14 - 23:09 ·

باز نشر توسط