پیوست عکس:
Mehdi-Ahmadvand-Elaheye-Naz.jpg
Mehdi-Ahmadvand-Elaheye-Naz.jpg · 500x500px, 20KB
دیدگاه
roya15

قشنگه

1401/03/10 - 11:10 ·
Farid

ممنون رها {-29-} به چند زبان خونده قسمت لریشو گوش کردی؟

1401/03/10 - 11:11 ·
yasi

خیال داشتن تو زیباترین رویای همه لحظاتم هس❤ قشنگه{-29-} دنیا فقط تو کتابها قشنگ نیس تو آغوش تو قشنگتره{-41-}

1401/03/10 - 11:16 ·
Farid

үάşίღ
دنیـــام خلاصه تو " "
قشنگتر حضورت تو قلبمه ❤ {-29-}

1401/03/10 - 11:21 ·
roya15

{-35-}آرع از لهجه لری تو تموم آهنگاش استفاده میکنه {-29-}

1401/03/10 - 11:26 ·
Farid

اصلیت لره {-29-}

1401/03/10 - 11:29 ·
roya15

{-2-}آرع با افتخار لره {-1-}

1401/03/10 - 11:31 ·
Farid

صد در صد همینطوره{-34-}

1401/03/10 - 11:34 ·
Reza14

{-41-}عالی بود ، عشقتون پایدار {-37-}

1401/03/10 - 16:44 ·
yasi

ممنونم رضا همچنین شما{-29-}

1401/03/10 - 17:17 ·
Sama

مرسی موزیک{-35-}

1401/03/10 - 17:18 ·
error

چرا این احمدوند انقد زشت شده{-15-}

1401/03/10 - 22:47 ·
Farid

فدات داش رضای گل همچنین{-35-}

1401/03/10 - 23:12 ·
Farid

نوش سما {-35-}

1401/03/10 - 23:13 ·
Farid

فاطی احمدوند گوگوله که{-26-}

1401/03/10 - 23:13 ·
error

اصنم گوگول نیسد{-32-}
اصن گوش نمیدم پاپ{-15-}

1401/03/10 - 23:18 ·
roya15

{-34-}{-29-}فاطی دلت میاد
پسر ب این خوشتیپی {-36-}

1401/03/11 - 01:59 ·
Reza14

فاطی رو بگیریم برا احمد وند {-a151-}

1401/03/11 - 14:35 ·
Sama

{-33-}

1401/03/11 - 16:26 ·
error

رها{-7-} عاره دلم میاد قلوه مم میاد تازه{-15-}

1401/03/12 - 00:49 ·
error

واه واه {-18-}

1401/03/12 - 00:49 ·
roya15

{-11-}احمد وند زشته خوشکلا کو {-34-}

1401/03/12 - 00:52 ·
error

خوشکل میخوای کنکاشو برو ببین{-34-}

1401/03/12 - 00:57 ·
Reza14

احمد وند ب تو زل زده فاطی نیگاش کن {-a151-} میگه بیا به من سوند بزن {-18-} کارتو بی نقص انجام بده میپره تو این بی شوهری گفته باشم {-9-}

1401/03/12 - 10:26 ·
roya15

فاطی بیا اینم خوشکل{-1-}

1401/03/12 - 10:30 ·
error

واه واه حالا خیلیم خوشگله تازه نگامم میکنه{-15-}
غلط کرده{-18-}
اگ این میخواد بپره ک هر چ زودتر بپره{-33-}

1401/03/12 - 20:48 ·
error

رهایی پاپ خون نمیپسندم نمیدونم چرا خبرم{-15-}
ولی این یارو انگاری خیلی طرفدار پیدا کرده

1401/03/12 - 20:48 ·
roya15

{-50-}ارع خودمم از طرفدارانشم
پ چی گوش میدی خیر سرت {-36-}

1401/03/12 - 21:11 ·
error

باه باه{-32-}
رپ، راک، متال{-15-} خشنم یکم{-18-}

1401/03/12 - 21:57 ·
roya15

اهوع {-18-}

1401/03/12 - 22:57 ·
error

چیشدی{-18-}

1401/03/12 - 23:00 ·
roya15

{-18-}گفتی خشنم ترسیدم{-11-}

1401/03/12 - 23:06 ·
error

{-18-} نتلس من اینجام{-2-}

1401/03/12 - 23:28 ·
roya15

جنس مخالف ترس دارع {-18-}

1401/03/12 - 23:29 ·
error

رها رهاااااا نگووووو{-33-}
الان فرید میاد لهمون میکنه پستشو شلوغ کردیم

1401/03/12 - 23:32 ·
roya15

تا دلش بخاد {-34-}

1401/03/12 - 23:36 ·
error

راضیم ازت{-34-}

1401/03/12 - 23:37 ·
roya15

جووون {-23-}

1401/03/12 - 23:38 ·
yasi

راحت باشین{-18-}

1401/03/12 - 23:39 ·
error

ببوسم تورو{-49-}

1401/03/12 - 23:44 ·
error

یاسییییی{-7-}

1401/03/12 - 23:44 ·
roya15

{-23-}بوووس بوس {-49-}
یاسی راحتیم {-11-}

1401/03/12 - 23:54 ·
error

رها چن سالت بود؟ {-7-} یادم رفت{-15-}

1401/03/12 - 23:55 ·
yasi

فاطی{-49-}

1401/03/13 - 00:02 ·
yasi

رها{-49-}

1401/03/13 - 00:02 ·
error

{-a171-}

1401/03/13 - 00:03 ·
roya15

{-7-}من 1393 خودت حساب کن {-36-}

1401/03/13 - 00:36 ·
roya15

{-23-}یاسی {-49-}

1401/03/13 - 00:37 ·
error

چییییییی{-15-}

1401/03/13 - 00:43 ·