درچشمهای عاشق تو شب شکفته است،لغزیده برلبانت گل هوس
عشق تو ته نشین شده دراستخوان من
مابین بازوان تو جای من است و بس
شیرین ترین گناه،من آلوده توام
پاکم نما به بوسه نابی به یک نفس


[لینک ضمیمه]
_________________________________________
2022/06/02 - 17:10
پیوست عکس:
IMG_20220602_170714_809.jpg
IMG_20220602_170714_809.jpg · 720x886px, 49KB
دیدگاه
yasi

{-41-}

1401/03/12 - 17:33 ·
-extraordinary-

یاسی جونم{-41-}

1401/03/12 - 17:35 ·
mohsen3335

{-23-}

1401/03/12 - 17:50 ·
-extraordinary-

{-a137-}{-a168-}

1401/03/12 - 17:53 ·
yasi

اینجا عمومیه آ{-39-}

1401/03/12 - 19:16 ·
mohsen3335

{-7-}

1401/03/12 - 19:18 ·
-extraordinary-

{-33-}

1401/03/12 - 19:21 ·
yasi

والو{-a188-}

1401/03/12 - 19:22 ·
-extraordinary-

چش مادربزرگ{-a83-}

1401/03/12 - 19:24 ·
mohsen3335

عینکتو بردار {-18-}

1401/03/12 - 19:24 ·
yasi

فدا چشات خوشگلم{-41-}

1401/03/12 - 19:24 ·
yasi

نه بردارم ک دیدنی ها نمیبینم{-32-}

1401/03/12 - 19:25 ·
-extraordinary-

نشی ک{-a137-}

1401/03/12 - 19:25 ·